phimcongiao


5 Phut Loi Chua


Thong Diep


folder  Audio Bài Giảng Các Cha
LM Nguyễn Khắc Hy   LM Trần Đình Long, SSS   HY Nguyễn Văn Thuận   Đức Cha Nguyễn Văn Khảm  
 • LM Hà Văn Minh
 • Đức Ông Hoàng Minh Thắng
 • GM Nguyễn Hữu Long
 • LM Phêrô Kiều Công Tùng
 • LM Nguyễn Khắc Hy
 • GM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
 • HY Nguyễn Văn Thuận
 • Đức Cha Nguyễn Văn Khảm
 • LM Phaolô An Bình
 • LM Giuse Vũ Thái Hoà
 • LM Joseph Nguyễn Thái
 • LM Giuse Trịnh Đức Hoà
 • LM Nguyễn Phi Long, CSsR
 • LM Nguyễn Tầm Thường
 • LM Nguyễn Bá Thông
 • LM JB Nguyễn Sang
 • LM Bùi Quang Tuấn, CSsR
 • LM Trần Đình Long, SSS

Hanh Cac Thanh


folder   TV Lời Sống Hôm Nay
Thánh lễ Tiệc Ly - 17.04.2014

folder   Tin Công Giáo Thế Giới
16.04.2014

folder   Thế Giới Nhìn Từ Vatican
04/04 -- 10/04/2014

folder   TV Ánh Sáng Tin Mừng
Ngày 13-4-2014 Phần 4Le Song Hom NayLời Chúa Mỗi Ngày
(Xin nhấn vào ngày để biết thêm chi tiết)


folder  Audio Trong NgàyĐài Phát Thanh Vatican

folder  Những Tài Liệu Đón Xem Nhiều Nhất