phimcongiao


folder  Audio Bài Giảng Các Cha
LM Nguyễn Khắc Hy   LM Trần Đình Long, SSS   HY Nguyễn Văn Thuận   Đức Cha Nguyễn Văn Khảm  
 • GM Giuse Ngô Quang Kiệt
 • LM Hà Văn Minh
 • Đức Ông Hoàng Minh Thắng
 • GM Nguyễn Hữu Long
 • LM Phêrô Kiều Công Tùng
 • LM Nguyễn Khắc Hy
 • GM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
 • HY Nguyễn Văn Thuận
 • Đức Cha Nguyễn Văn Khảm
 • LM Phaolô An Bình
 • LM Giuse Vũ Thái Hoà
 • LM Joseph Nguyễn Thái
 • LM Giuse Trịnh Đức Hoà
 • LM Nguyễn Phi Long, CSsR
 • LM Nguyễn Tầm Thường
 • LM Nguyễn Bá Thông
 • LM JB Nguyễn Sang
 • LM Bùi Quang Tuấn, CSsR
 • LM Trần Đình Long, SSS

5 Phut Loi Chua


Audio / Video
Thông Điệp Đức Mẹ MedjugorjeHanh Cac Thanh


folder   TV Lời Sống Hôm Nay
Thánh Anphong đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế-01.08.2014

folder   Tin Công Giáo Thế Giới
Ngày 1.8.2014

folder   Thế Giới Nhìn Từ Vatican
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 24-31/07/2014: Tình cảnh các tín hữu Kitô Iraq

folder   TV Ánh Sáng Tin Mừng
Ngày 27.7.2014Le Song Hom Nay


Mẹ Maria, Mẹ Tình Yêu

Lời Chúa Mỗi Ngày
(Xin nhấn vào ngày để biết thêm chi tiết)


folder  Audio Trong NgàyÝ Chỉ Cầu Nguyện
Của ĐGH


Đài Phát Thanh Vatican

folder  Những Tài Liệu Đón Xem Nhiều Nhất