Phúc Âm Hằng Ngày
phimcongiao
  Gospel Today (in English)


folder  Audio Bài Giảng Các Cha
LM Nguyễn Khắc Hy   LM Trần Đình Long, SSS   HY Nguyễn Văn Thuận   Đức Cha Nguyễn Văn Khảm  
 • LM Nhạc Sĩ Ca Sĩ Vũ Hùng Tôn
 • LM Minh Anh
 • Đức Ông Hoàng Minh Thắng
 • LM Nguyễn Khắc Hy
 • HY Nguyễn Văn Thuận
 • Đức Cha Nguyễn Văn Khảm
 • LM Phaolô An Bình
 • LM Giuse Vũ Thái Hoà
 • LM Joseph Nguyễn Thái
 • LM Giuse Trịnh Đức Hoà
 • LM Nguyễn Phi Long, CSsR
 • LM Nguyễn Tầm Thường
 • LM Nguyễn Bá Thông
 • LM JB Nguyễn Sang
 • LM Bùi Quang Tuấn, CSsR
 • LM Trần Đình Long, SSS

5 Phut Loi Chua


Sach Le Roma  Video Thánh Vịnh Đáp Ca

 Sách & Audio Thánh Vịnh

 Kinh Thánh Cựu Ước

 Kinh Thánh Tân Ước

 Bộ Sách Lễ Rôma

Audio / Video
Thông Điệp Đức Mẹ MedjugorjeHanh Cac Thanh


folder   Thế Giới Nhìn Từ Vatican
Ngày 18/06 – 24/06/2015: Đức Thánh Cha thăm khăn liệm thành Torino

folder   Tin Công Giáo Thế Giới
Ngày 29/06 – 06/07/2015: Medjugorje

folder   TV Lời Sống Hôm Nay
Ngày 07.07.2015 - Cánh đồng lầm than

folder   TV Ánh Sáng Tin Mừng
Ngày 28-6-2015Le Song Hom NayLời Chúa Mỗi Ngày

Hạnh Các Thánh

folder  Audio Trong NgàyVideo Thánh Ca


Ý Chỉ Cầu Nguyện
Đức Thánh Cha


Đài Phát Thanh Vatican