Tôi Là Nữ Tỳ Của Chúa
Thứ Tư, Ngày 21 tháng 8-2013

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ ĐỨC MARIA NẾ VƯƠNG (Lc 1,26-38)
                                          
TÔI LÀ NẾ TỲ CỦA CHÚA

Lễ mừng kính Đức Mẹ Maria hôm nay không phải là lễ trọng, chỉ là lễ kính nhớ một tước hiệu về Mẹ, nhưng đối với Mẹ Thiên Chúa, thì danh hiệu nào cũng đáng cho chúng ta tôn kính và mến yêu cả, bởi vì Mẹ là “ Đấng đầy ơn phước “.(c28).

Có thể nói mỗi tước hiệu của Mẹ là sự nhắc nhở cho con cái loài người biết tôn kính, mến yêu và noi gương Mẹ.Nên chi, mỗi tước hiệu về Mẹ là mỗi ơn ích cho chúng ta, bởi vì không ai đẹp lòng Thiên Chúa cho bằng Đức Trinh Nữ Maria, mà hôm nay chúng ta mừng kính tước hiệu NẾ VƯƠNG của Mẹ.

Vâng ! Kính thưa quý vị , thêm một lần nữa chúng ta được nghe đọc về đoạn Tin Mừng ( Lc 1,26-38). Đoạn Tin Mừng mà cả đất trời phải lặng thinh để lắng nghe và cảm tạ Thiên Chúa cùng với một thiếu nữ bé nhỏ ở làng Nazaret, đó là Đức Trinh Nữ Maria.

Vì sao thưa quý vị!? Thưa vì, một sự trọng đại mà Thiên Chúa đã làm nơi một tỳ nữ bé nhỏ của Ngài. Ơn Cứu độmà Thiên Chúa đã Hứa ban cho nhân loại lại được cộng tác bởi một thụ tạo nhỏ bé, đơn sơ, hiền lành, khiêm nhu, nhân đức, trinh trong đó là Đức Maria.Biến cố xảy ra trong đoạn Tin Mừnghôm nay là điểm khởi đầu ơn cứu độ, là hạnh phúc chứa chan trên nhân loại. Là sự mở đầu cho một Giao Ước trọng đại giữa Thiên Chúa với loài người, mà Đấng là nhân vật chính là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Hằng Hữu. Đấng “ ấy”sẽ mặc lấy xác phàm và làm con của một người phụ nữ. Như vậy, đoạn Tin Mừng hôm nay, chính là đoạn Tin Mừng ngày Lễ Truyền Tin, vậy tại sao giáo hội dùng đoạn Tin Mừng( Lc 1,26-38) Lễ Truyền Tin để nhắc về Lễ Đức Maria Nữ Vương hôm nay. Thưa vì, Đức Mẹchưa bao giờ làm “vua”, nhưng tại sao Mẹ được mang Tước Hiệu là Nữ Vương. Điều đó chính là nhờ bởi sự khiêm nhu của Mẹ, sự khiêm nhường sâu thẳm nơi Mẹ chính là nhân đức trổi vượt nơi người thiếu nữ Nazaret, đến độ Thiên Chúa phải đoái thương nhìn tới.Như v
ậy, nhân đức khiêm nhường trổi vượt của Mẹ được xứng đáng ca tụng là NẾ VƯƠNG.Nên chi, có thể nói lễtôn vương Mẹ hôm nay, là tôn sự khiêm nhường sâu thẳm nơi Mẹ lên làm vua. Mẹ xứng đánglà “vua khiêm nhường”,khiêm nhường càng sâu, thì ân phúc càng lớn, đó lànhững gì có nơi Mẹ. Vì Thiên Chúa muốn nâng cao những ai khiêm nhường, và hạ bệ những ai quyền thế, nên chi, Mẹ đã am tường tư tưởng ấy và đã thực hiệnmột cách xuất sắc.Vì vậy, Thiên Chúa đã tỏ ra ưu ái đặc biệt đối với Mẹ.

Vâng ! Sự khiêm nhường của Mẹ, không có tiêu chuẩn nào ở trần thế đo lường được mà là chính do Thiên Chúa. Thiên Chúa là Vị giám khảo tuyệt đối đã chấm điểm tối ưu cho Mẹ về sự khiêm nhường. Nhân thế dù hiểu được khiêm nhường là gì? Gía trị của khiêm nhường ra sao? Nhưng không ai thực hiện được sự khiêm nhường tuyệt đối như Mẹ, đến độ sự khiêm nhường trổi vượt ấy nơi Đức Mariađược gọi là “vua khiêm nhường”, điều ấy có nghĩa là Mẹ chính là : “Nữ Vương Khiêm nhường ”. Sự khiêm nhường đáng được gọi là “vua” nơi Mẹ không phải bắt đầu từ câu “xin vâng”của Mẹ tại câu ( c38a).Mà chính là từ lúc bắt đầu Sứ Thần Truyền tin. “ Sứ Thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sũng, Đức Chúa ở cùng bà.” (c 28).Như vậy, thấy rõ rằng Đấng nhìn thấy thấu suốt mọi bí ẩn chính là Thiên Chúa đã nhìn thấy thấu suốt tâm hồn Mẹ là một người nữ tỳ khiêm nhường đặt biệt, bởi ngoài Mẹ ra chưa ai có sự khiêm nhường ấy.Có thể nói, khiêm nhường là nhân đức khôn ngoan siêu việt mà Thiên Chúa muốn có nơi LOÀI THỤ TẠO, thì 
Thiên Chúa tìm thấy nơi Đức Maria. Vì vậy, câu mà Mẹ thưa “ xin vâng “ở câu (38)là câu biểu lộ bản tính khiêm nhường của Mẹ, chứ không phải là nhờ câu “xin vâng” ấy mà Mẹ mới được chọn cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại.

Vâng ! Tin Mừng thuật lại rằng:  Bấy giờ bà Maria nói : “ Vâng , tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ Thần nóị”( c 38).

Sự chấp thuận cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Maria là một lời xác tín vào Đấng Toàn Năng, qua sự khiêm nhường đáng được gọi là  “ vua “nơi Mẹ.

Lạy Đức Marai Nữ Vương xin cầu cho chúng con.Amen.

22/08/2013
P.Trần Đình Phan Tiến