Audio Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa Do Radio Giờ Của Mẹ Thực Hiện
Thứ Năm, Ngày 31 tháng 12-2015

 1. Nếu con im tiếng, con sẽ phải trả lẽ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy:

Nhật Ký (NK 635):

-Ngày 25 tháng 3 năm 1936. Ban sáng, trong giờ nguyện gẫm, sự hiện diện của Chúa bao phủ tôi một cách đặc biệt, tôi nhìn ra sự cao trọng khôn lường và đồng thời chiêm ngưỡng sự tự hạ của Chúa để đến với các thụ tạo. Rồi tôi được nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa. Mẹ phán dạy tôi:

“Linh hồn nào trung thành tuân theo những soi động của ơn thánh Thiên Chúa làm đẹp lòng Người biết bao! Mẹ đã ban Đấng Cứu Độ cho thế giới; còn con, con phải nói cho thế giới biết về Lòng Thương Xót bao la của Người và chuẩn bị cho thế giới tiếp đón Người đến lần thứ hai. Người không đến trong tư cách Đấng Cứu Thế nhân lành, nhưng trong tư cách một Thẩm Phán chí công. Ôi khủng khiếp thay ngày ấy! Ngày đã được xác định là ngày của phép công thẳng, ngày của cơn nghĩa nộ Thiên Chúa . Các thiên thần còn phải run giùng trước ngày ấy.

Con hãy nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành vô biên của Chúa trong khi vẫn còn thời giờ (ban phát) Lòng Thương Xót. Nếu lúc này, con im tiếng, con sẽ phải trả lẽ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy. Con đừng sợ hãi gì. Hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ cảm thông với con .”

Xin quý vị chân thành phổ biến cho toàn thế giới cũng đọc để Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cứu nhân loại thoát khỏi mọi tội lỗi và khỏi mọi mưu chước của ma quỷ.

Qua phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà.

[DownLoad]:Audio Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa Do Radio Giờ Của Mẹ Thực Hiện