Các Video Khác

Bài Thương Khó Đức Chúa Giêsu Kitô


Bài Thương Khó Đức Chúa Giêsu Kitô

Theo Thánh Gioan

Phổ nhạc : Thanh Lâm

Trình bày:  Bé Lâm Hân

Nhạc Công Giáo Tuyệt Vời: Bé Ca Sĩ Việt Nam tí hon hát "Bài Thương Khó Chúa Giêsu Kitô". Bé gái 5 tuổi con nhạc sĩ Trưởng Ca Đoàn Công Giáo có khác. Làm sao bé thuộc và hát không nghỉ suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Hẳn là bé được ơn Chúa Thánh Thần. Xin Chúa ban nhiều ơn phúc cho gia đình em bé này.
 
Kính mời quý vị xem và nghe thật tuyệt vời!