Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
Thứ Năm 14.12.2017: VAI TRÒ NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG
Thứ Năm 14.12.2017: VAI TRÒ NGƯỜI MỞ ĐƯỜ...
Thứ Tư 13.12.2017: HÃY ĐẾN
Thứ Tư 13.12.2017: HÃY ĐẾN
Thứ Ba 12.12.2017: CHÚA KHÔNG MUỐN
Thứ Ba 12.12.2017: CHÚA KHÔNG MUỐN
Thứ Hai 11.12.2017: ƠN CHÚA
Thứ Hai 11.12.2017: ƠN CHÚA
Chúa Nhật 10.12.2017: DỌN ĐƯỜNG CHO ĐỨC CHÚA
Chúa Nhật 10.12.2017: DỌN ĐƯỜNG CHO ĐỨC ...
Thứ Bảy 09.12.2017: RA ĐI VÀ KÝ THÁC
Thứ Bảy 09.12.2017: RA ĐI VÀ KÝ THÁC
Thứ Bảy 09.12.2017: RA ĐI VÀ KÝ THÁC
Thứ Bảy 09.12.2017: RA ĐI VÀ KÝ THÁC
Thứ Bảy 09.12.2017: RA ĐI VÀ KÝ THÁC
Thứ Bảy 09.12.2017: RA ĐI VÀ KÝ THÁC
Thứ Bảy 09.12.2017: RA ĐI VÀ KÝ THÁC
Thứ Bảy 09.12.2017: RA ĐI VÀ KÝ THÁC
Thứ Bảy 09.12.2017: RA ĐI VÀ KÝ THÁC
Thứ Bảy 09.12.2017: RA ĐI VÀ KÝ THÁC
Thứ Sáu 08.12.2017: ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG
Thứ Sáu 08.12.2017: ĐẤNG ĐẦY ÂN SỦNG
Thứ Năm 07.12.2017: NGHE VÀ HÀNH
Thứ Năm 07.12.2017: NGHE VÀ HÀNH
Thứ Tư 06.12.2017: CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Thứ Tư 06.12.2017: CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Thứ Ba 05.12.2017: NGƯỜI NGHÈO ĐƯỢC PHÚC LOAN BÁO TIN MỪNG
Thứ Ba 05.12.2017: NGƯỜI NGHÈO ĐƯỢC PHÚC...
Thứ Hai 04. 12. 2017: NGẠC NHIÊN VÀ XẤU HỔ
Thứ Hai 04. 12. 2017: NGẠC NHIÊN VÀ XẤU ...
Chúa Nhật 03.12.2017: TỈNH THỨC ĐÓN CHÚA
Chúa Nhật 03.12.2017: TỈNH THỨC ĐÓN CHÚA
Thứ Bảy 02.12.2017: TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN
Thứ Bảy 02.12.2017: TỈNH THỨC VÀ CẦU NGU...
Thứ Sáu 01.12.2017: ĐỔI THAY VÀ BẤT BIẾN
Thứ Sáu 01.12.2017: ĐỔI THAY VÀ BẤT BIẾN
Thứ Năm 30.11.2017: THEO CHÚA
Thứ Năm 30.11.2017: THEO CHÚA
Thứ Tư 29.11.2017: LÀM CHỨNG
Thứ Tư 29.11.2017: LÀM CHỨNG
Thứ Ba 28.11.2017: NGÀY TẬN THẾ
Thứ Ba 28.11.2017: NGÀY TẬN THẾ
Thứ Hai 27.11.2017: CỦA CHO, CÁCH CHO
Thứ Hai 27.11.2017: CỦA CHO, CÁCH CHO
Chúa Nhật 26. 11. 2017: Lễ Chúa Kitô Vu
Chúa Nhật 26. 11. 2017: Lễ Chúa Kitô Vu
Thứ Bảy 25. 11. 2017: Kẻ chết sống lại
Thứ Bảy 25. 11. 2017: Kẻ chết sống lại
Thứ Sáu 24. 11. 2017: Lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam
Thứ Sáu 24. 11. 2017: Lễ các thánh tử đạ...
Thứ Năm 23. 11. 2017: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra Người
Thứ Năm 23. 11. 2017: Phải chi ngày hôm ...
Thứ Tư 22. 11. 2017: Thánh nữ Cecilia trinh nữ , tử đạo
Thứ Tư 22. 11. 2017: Thánh nữ Cecilia tr...
Thứ Ba 21. 11. 2017: NIềm Vui Đón Chúa
Thứ Ba 21. 11. 2017: NIềm Vui Đón Chúa
Thứ Hai 20.11.2017: LÒNG TIN
Thứ Hai 20.11.2017: LÒNG TIN
Chúa Nhật 19.11: Đại lễ tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam
Chúa Nhật 19.11: Đại lễ tôn vinh các thá...
Thứ Bảy 18.11.2017: CẦU NGUYỆN ĐÊM NGÀY
Thứ Bảy 18.11.2017: CẦU NGUYỆN ĐÊM NGÀY
Thứ Sáu 17.11.2017: NGÀY QUANG LÂM
Thứ Sáu 17.11.2017: NGÀY QUANG LÂM
Thứ Năm 16.11.2017: NƯỚC THIÊN CHÚA Ở GIỮA CÁC ÔNG
Thứ Năm 16.11.2017: NƯỚC THIÊN CHÚA Ở GI...
Thứ Tư 15.11.2017: HÃY TẠ ƠN CHÚA
Thứ Tư 15.11.2017: HÃY TẠ ƠN CHÚA
Thứ Ba 14.11.2017: PHỤC VỤ CÁCH KHIÊM TỐN
Thứ Ba 14.11.2017: PHỤC VỤ CÁCH KHIÊM TỐ...