Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
Thứ Năm 17.08.2017: SỐNG KINH NGHIỆM THA THỨ
Thứ Năm 17.08.2017: SỐNG KINH NGHIỆM THA...
Thứ Tư 16.08.2017: CHÂN THÀNH SỬA LỖI
Thứ Tư 16.08.2017: CHÂN THÀNH SỬA LỖI
Ngày 15.08: Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời
Ngày 15.08: Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Về T...
Thứ Hai 14.8.2017: CÙNG ĐI VỚI CHÚA
Thứ Hai 14.8.2017: CÙNG ĐI VỚI CHÚA
Chúa Nhật 13.08.2017: CÓ CHÚA, ĐỪNG SỢ
Chúa Nhật 13.08.2017: CÓ CHÚA, ĐỪNG SỢ
Thứ Bảy 12.08.2017: TẠI SAO KHÔNG TRỪ ĐƯỢC QUỶ
Thứ Bảy 12.08.2017: TẠI SAO KHÔNG TRỪ ĐƯ...
Thứ Sáu 11.08.2017: KHỔNG THỂ TỰ CỨU MÌNH
Thứ Sáu 11.08.2017: KHỔNG THỂ TỰ CỨU MÌN...
Thứ Năm 10.08.2017: PHẢI CHẾT ĐỂ SINH SÔI
Thứ Năm 10.08.2017: PHẢI CHẾT ĐỂ SINH SÔ...
Thứ Tư 09.08.2017: TIN SAO ĐƯỢC VẬY
Thứ Tư 09.08.2017: TIN SAO ĐƯỢC VẬY
Thứ Ba 08.08.2017: XIN ĐƯỢC ĐI TRÊN NƯỚC
Thứ Ba 08.08.2017: XIN ĐƯỢC ĐI TRÊN NƯỚC
Thứ Hai 07.08.2017: MỌI NGƯỜI ĐƯỢC NO NÊ
Thứ Hai 07.08.2017: MỌI NGƯỜI ĐƯỢC NO NÊ
Chúa Nhật 06.08.2017:ÁNH SÁNG ĐẨY LÙI BÓNG TỐI
Chúa Nhật 06.08.2017:ÁNH SÁNG ĐẨY LÙI BÓ...
Thứ Bảy 05.08.2017: VINH DANH VỊ NGÔN SỨ CỦA THỜI ĐẠI
Thứ Bảy 05.08.2017: VINH DANH VỊ NGÔN SỨ...
Thứ Sáu 04.08.2017: ĐÓN NHẬN GIÊSU
Thứ Sáu 04.08.2017: ĐÓN NHẬN GIÊSU
Thứ Năm 03.08.2017: THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG XÓT THƯƠNG
Thứ Năm 03.08.2017: THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG...
Thứ Tư 02.08.2017: NIỀM VUI NƯỚC TRỜI
Thứ Tư 02.08.2017: NIỀM VUI NƯỚC TRỜI
Thứ Ba 01.08.2017: THÁNH ANPHONGSO VỚI SỨ MẠNG SỐNG VỚI NGƯỜI NGHÈO
Thứ Ba 01.08.2017: THÁNH ANPHONGSO VỚI S...
Thứ Hai 31.07.2017: MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI
Thứ Hai 31.07.2017: MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI
Chúa Nhật 30.07.2017: BÁN HẾT NHỮNG GÌ MÌNH CÓ
Chúa Nhật 30.07.2017: BÁN HẾT NHỮNG GÌ M...
Thứ Bảy 29.07.2017: LÚA VÀ CỎ LÙNG
Thứ Bảy 29.07.2017: LÚA VÀ CỎ LÙNG
Thứ Sáu 28.07.2017: GIEO LỜI QUẢNG ĐẠI
Thứ Sáu 28.07.2017: GIEO LỜI QUẢNG ĐẠI
Thứ Năm 27.07.2017: BƯNG TAI BỊT MẮT
Thứ Năm 27.07.2017: BƯNG TAI BỊT MẮT
Thứ Tư 26.07.2017: THẤY VÀ NGHE
Thứ Tư 26.07.2017: THẤY VÀ NGHE
Thứ Ba 25.07.2017: KHIÊM HẠ
Thứ Ba 25.07.2017: KHIÊM HẠ
Thứ Hai 24.07.2017: ĐÒI DẤU LẠ
Thứ Hai 24.07.2017: ĐÒI DẤU LẠ
Chúa Nhật 23.07.2017: CỎ LÙNG VÀ LÚA MÌ
Chúa Nhật 23.07.2017: CỎ LÙNG VÀ LÚA MÌ
Thứ Bảy 22.07.2017: KHÔNG NGỪNG TÌM KIẾM
Thứ Bảy 22.07.2017: KHÔNG NGỪNG TÌM KIẾM
Thứ Sáu 21.07.2017: LUẬT TÌNH YÊU
Thứ Sáu 21.07.2017: LUẬT TÌNH YÊU
Thứ Năm 20.07.2017: ĐẾN VỚI CHÚA CHA
Thứ Năm 20.07.2017: ĐẾN VỚI CHÚA CHA
Thứ Tư 19.07.2017: TÂM HỒN KHIÊM TỐN
Thứ Tư 19.07.2017: TÂM HỒN KHIÊM TỐN
Thứ Ba 18.07.2017: HOÁN CẢI NỘI TÂM
Thứ Ba 18.07.2017: HOÁN CẢI NỘI TÂM
Thứ Hai 17.07.2017: ĐIỀU KIỆN LÀM MÔN ĐỆ
Thứ Hai 17.07.2017: ĐIỀU KIỆN LÀM MÔN ĐỆ