Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
Thứ Bảy 21.10.2017 Sự Thật Phơi Bày Trong Ngày Phán Xét
Thứ Bảy 21.10.2017 Sự Thật Phơi Bày Tron...
Thứ Sáu: 20.10.2017 Ngôn Sứ Thật, Ngôn Sứ Giả
Thứ Sáu: 20.10.2017 Ngôn Sứ Thật, Ngôn S...
Thứ Năm 19.10.2017 Ai Sẽ Bị Đòi Nợ Máu
Thứ Năm 19.10.2017 Ai Sẽ Bị Đòi Nợ Máu
Thứ Tư: 18.10.2017 Sứ Giả Của TIN MỪNG Là Người Thế Nào
Thứ Tư: 18.10.2017 Sứ Giả Của TIN MỪNG L...
LHS Thứ Ba 17.10.2017: COI CHỪNG KIỂU GIỮ ĐẠO HÌNH THỨC!
LHS Thứ Ba 17.10.2017: COI CHỪNG KIỂU GI...
LHS Thứ Hai Ngày 16.10.2017Ai Kết Án Ai
LHS Thứ Hai Ngày 16.10.2017Ai Kết Án Ai
LHS Thứ Bảy 14.10.2017: PHƯỚC CHO NGƯỜI NGHE VÀ THỰC HÀNH
LHS Thứ Bảy 14.10.2017: PHƯỚC CHO NGƯỜI ...
LHS Thứ Sáu 13.10.2017: NGĂN NGỪA QUỶ TÁI NHẬP
LHS Thứ Sáu 13.10.2017: NGĂN NGỪA QUỶ TÁ...
LHS Thứ Năm 12.10.2017: BAN THẦN KHÍ CHO NGƯỜI XIN
LHS Thứ Năm 12.10.2017: BAN THẦN KHÍ CHO...
LHS Thứ Tư 11.10.2017: XIN DANH CHA TỎA SÁNG
LHS Thứ Tư 11.10.2017: XIN DANH CHA TỎA ...
LHS Thứ Ba 10.10.2017: LÀM CHỌN LỰA
LHS Thứ Ba 10.10.2017: LÀM CHỌN LỰA
LHS Thứ Hai 09.10.2017: TRÊN ĐƯỜNG GIÊRICÔ
LHS Thứ Hai 09.10.2017: TRÊN ĐƯỜNG GIÊRI...
LHS Chúa Nhật 08.10.2017: THIÊN CHÚA LÀ CHỦ VẠN VẬT
LHS Chúa Nhật 08.10.2017: THIÊN CHÚA LÀ ...
LHS Thứ Bảy 07.10.2017: LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
LHS Thứ Bảy 07.10.2017: LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔ...
LHS Thứ Sáu 06.10.2017: LẮNG NGHE HỘI THÁNH LÀ LẮNG NGHE CHÚA
LHS Thứ Sáu 06.10.2017: LẮNG NGHE HỘI TH...
Xây Dựng Vương Quốc Của Thiên Chúa
Xây Dựng Vương Quốc Của Thiên Chúa
Thứ Tư 4.10.2017 Hãy Từ Bỏ Để Sống Trong Tình Thương Của Chúa
Thứ Tư 4.10.2017 Hãy Từ Bỏ Để Sống Trong...
Ngày 3.10.2017 - Sống Nhã Nhặn và Ôn Hoà
Ngày 3.10.2017 - Sống Nhã Nhặn và Ôn Hoà
Thứ hai 02.10.2017: THIÊN THẦN BẢN MỆNH
Thứ hai 02.10.2017: THIÊN THẦN BẢN MỆNH
Chúa Nhật 01.10.2017: TRỞ VỀ VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
Chúa Nhật 01.10.2017: TRỞ VỀ VỚI LÒNG TH...
Thứ Bảy 30.09.2017: CÙNG CHÚA SỐNG CUỘC VƯỢT QUA
Thứ Bảy 30.09.2017: CÙNG CHÚA SỐNG CUỘC ...
Thứ Sáu 29.09.2017: LỄ KÍNH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN
Thứ Sáu 29.09.2017: LỄ KÍNH TỔNG LÃNH TH...
Thứ Năm 28.09.2017: THÁI ĐỘ CẦN CÓ ĐỂ BIẾT CHÚA
Thứ Năm 28.09.2017: THÁI ĐỘ CẦN CÓ ĐỂ BI...
Thứ Tư 27.09.2017: HÃY RA ĐI
Thứ Tư 27.09.2017: HÃY RA ĐI
Thứ Ba 26.09.2017: LẮNG NGHE VÀ THI HÀNH LỜI CHÚA
Thứ Ba 26.09.2017: LẮNG NGHE VÀ THI HÀNH...
Thứ Hai 25.09.2017: LUẬT SỐNG CHO CÁ NHÂN
Thứ Hai 25.09.2017: LUẬT SỐNG CHO CÁ NHÂ...
Chúa Nhật 24.09.2017: VƯỜN NHO CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
Chúa Nhật 24.09.2017: VƯỜN NHO CỦA LÒNG ...
Thứ Bảy 23.09.2017: LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Thứ Bảy 23.09.2017: LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Thứ Sáu 22.09.2017: BƯỚC THEO CHÚA
Thứ Sáu 22.09.2017: BƯỚC THEO CHÚA
Thứ Năm 21.09.2017: BỮA TIỆC CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
Thứ Năm 21.09.2017: BỮA TIỆC CỦA LÒNG TH...