Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem video

Chúa Nhật IV Mùa Chay: AI MÙ AI SÁNG MẮT?
Chúa Nhật IV Mùa Chay: AI MÙ AI SÁNG MẮT...
Lễ Truyền Tin: MẸ ĐẦY ƠN PHÚC
Lễ Truyền Tin: MẸ ĐẦY ƠN PHÚC
Thứ Sáu 24.03.2017: YÊU THƯƠNG VÀ TỘI LỖI
Thứ Sáu 24.03.2017: YÊU THƯƠNG VÀ TỘI LỖ...
Thứ Năm 23.03.2017: TỘI VU KHỐNG
Thứ Năm 23.03.2017: TỘI VU KHỐNG
Thứ Tư 22.03.2017: KIỆN TOÀN LỀ LUẬT
Thứ Tư 22.03.2017: KIỆN TOÀN LỀ LUẬT
Thứ Ba 21.03.2017: THA THỨ
Thứ Ba 21.03.2017: THA THỨ
Thứ Hai 20.03.2017: LỄ THÁNH GIUSE- BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA
Thứ Hai 20.03.2017: LỄ THÁNH GIUSE- BẠN ...
Chúa Nhật 19.03.2017: TA KHÁT
Chúa Nhật 19.03.2017: TA KHÁT
Thứ Bảy 18.03.2017: TÌNH CHA
Thứ Bảy 18.03.2017: TÌNH CHA
Thứ Bảy 18.03.2017: TÌNH CHA
Thứ Bảy 18.03.2017: TÌNH CHA
Thứ Sáu 17.03.2017: SỐNG THA THỨ
Thứ Sáu 17.03.2017: SỐNG THA THỨ
Thứ Năm 16.03.2017: SỐNG CHIA SẺ
Thứ Năm 16.03.2017: SỐNG CHIA SẺ
Thứ Tư 15.03.2017: SỐNG PHỤC VỤ
Thứ Tư 15.03.2017: SỐNG PHỤC VỤ
Thứ Ba 14.03.2017: HÃY TÌM KIẾM CÔNG LÝ
Thứ Ba 14.03.2017: HÃY TÌM KIẾM CÔNG LÝ
Thứ Hai 13.03.2017: SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT, Linh mục Phao lô Lê Xuân Lộc, DCCT
Thứ Hai 13.03.2017: SỐNG LÒNG THƯƠNG XÓT...
Chúa nhật II Mùa chay 12.03.2017: MẶT NGƯỜI CHIẾU SÁNG NHƯ MẶT TRỜI
Chúa nhật II Mùa chay 12.03.2017: MẶT NG...
Thứ Bảy 11.03.2017: HÃY TRỌN LÀNH NHƯ CHA
Thứ Bảy 11.03.2017: HÃY TRỌN LÀNH NHƯ CH...
Thứ Sáu 10.03.2017: HÃY ĐI LÀM HÒA VỚI NGƯỜI ANH EM TRƯỚC
Thứ Sáu 10.03.2017: HÃY ĐI LÀM HÒA VỚI N...
Thứ Năm 09.03.2017: AI XIN THÌ SẼ ĐƯỢC
Thứ Năm 09.03.2017: AI XIN THÌ SẼ ĐƯỢC
Thứ Tư 08.03.2017: ĐIỀM LẠ CỦA TIÊN TRI GIONA
Thứ Tư 08.03.2017: ĐIỀM LẠ CỦA TIÊN TRI ...
Thứ Ba 07.03.2017: HÃY CẦU NGUYỆn NHƯ THẾ NÀY
Thứ Ba 07.03.2017: HÃY CẦU NGUYỆn NHƯ TH...
Thứ Hai 06.03.2017: HÃY ĐẾN VỚI TA
Thứ Hai 06.03.2017: HÃY ĐẾN VỚI TA
Chúa nhật I Mùa Chay 05.03.2017: CHÚA GIÊSU THẮNG VƯỢT CÁM DỖ
Chúa nhật I Mùa Chay 05.03.2017: CHÚA GI...
Thứ Bảy 04.03.2017: CHÚA ĐẾN ĐỂ KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI
Thứ Bảy 04.03.2017: CHÚA ĐẾN ĐỂ KÊU GỌI ...
Thứ Sáu 03.03.2017: BAO GIỜ HỌ MỚI ĂN CHAY
Thứ Sáu 03.03.2017: BAO GIỜ HỌ MỚI ĂN CH...
Thứ Năm 02.03.2017: VÁC THẬP GIÁ MÌNH THEO THẦY GIÊSU
Thứ Năm 02.03.2017: VÁC THẬP GIÁ MÌNH TH...
Thứ Tư - Lễ Tro 01.03.2017: CHA CON THẤU SUỐT BÍ ẨN SẼ TRẢ CÔNG CHO CON
Thứ Tư - Lễ Tro 01.03.2017: CHA CON THẤU...
Thứ Ba 28.02.2017: SỐNG VÌ TIN MỪNG
Thứ Ba 28.02.2017: SỐNG VÌ TIN MỪNG
Thứ Hai 27.02.2017: AI CÓ THỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ?
Thứ Hai 27.02.2017: AI CÓ THỂ ĐƯỢC CỨU Đ...
Chúa Nhật 26.02.2017: CHỈ THEO MỘT THẦY GIÊSU
Chúa Nhật 26.02.2017: CHỈ THEO MỘT THẦY ...