Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
Thứ Hai 25.06.2018: HÃY HOÁN CẢI
Thứ Hai 25.06.2018: HÃY HOÁN CẢI
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 24.06.2018: CÓ THẦY ĐÂY ANH EM ĐỪNG SỢ
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 24.06.2018: CÓ T...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 23.06.2018: TIN TƯỞNG VÀO THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 23.06.2018: TIN TƯ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 22.06.2018: NƯỚC TRỜI VÀ CỦA CẢI
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 22.06.2018: NƯỚC T...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 21.06.2018: KINH LẠY CHA
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 21.06.2018: KINH L...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 20.06.2018: ĂN CHAY, CẦU NGUYỆN, BÁC ÁI NHƯ THẾ NÀO?
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 20.06.2018: ĂN CHAY...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 19/06/2018 - Đại lễ Năm thánh mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 19/06/2018 - Đại lễ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 18/06/2018 - ĐỪNG CHỐNG CỰ NGƯỜI ÁC
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 18/06/2018 - ĐỪNG ...
LỜI HẮNG SỐNG Chúa Nhật 17/06/2018 - HẠT CẢI LÀ LOẠI NHỎ NHẤT
LỜI HẮNG SỐNG Chúa Nhật 17/06/2018 - HẠT...
LỜI HẮNG SỐNG Thứ Bảy 16/06/2018 - ĐỪNG THỀ CHI CẢ
LỜI HẮNG SỐNG Thứ Bảy 16/06/2018 - ĐỪNG ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 15/06/2018 - CHỚ NGOẠI TÌNH
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 15/06/2018 - CHỚ N...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 14/06/2018 - AI GIẬN ANH EM MÌNH, THÌ ĐÁNG BỊ ĐƯA RA TÒA
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 14/06/2018 - AI GI...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 13/06/2018 - THẦY ĐẾN KHÔNG PHẢI ĐỂ BÃI BỎ, NHƯNG LÀ ĐỂ KIỆN TOÀN
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 13/06/2018 - THẦY Đ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 13/06/2018 - THẦY ĐẾN KHÔNG PHẢI ĐỂ BÃI BỎ, NHƯNG LÀ ĐỂ KIỆN TOÀN
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 13/06/2018 - THẦY Đ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 12.06.2018: ÁNH SÁNG THẾ GIAN
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 12.06.2018: ÁNH SÁN...
Lời Hằng Sống Thứ Hai 11.06.2018: ĐẾN VỚI MUÔN DÂN
Lời Hằng Sống Thứ Hai 11.06.2018: ĐẾN VỚ...
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 10/06/2018 - TỘI PHẠM ĐẾN CHÚA THÁNH THẦN
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 10/06/2018 - TỘI...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 09/06/2018 - MẸ HẰNG SUY NIỆM TRONG LÒNG
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 09/06/2018 - MẸ HẰ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 08/06/2018 - CHIÊM NGẮM TRÁI TIM BỊ ĐÂM THÂU
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 08/06/2018 - CHIÊM...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 07/06/2018 - GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 07/06/2018 - GIỚI ...
LỜI HẮNG SỐNG Thứ Tư 06/06/2018 - SỰ SỐNG ĐỜI SAU
LỜI HẮNG SỐNG Thứ Tư 06/06/2018 - SỰ SỐN...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 05/06/2018 - TRẢ LẠI CÔNG BẰNG CHO CHÚA
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 05/06/2018 - TRẢ LẠ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 04/06/2018 - LÒNG NHÂN TỪ CỦA THIÊN CHÚA
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 04/06/2018 - LÒNG ...
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 03/06/2018 - LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 03/06/2018 - LỄ ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 02/06/2018 - Sống sự thật
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 02/06/2018 - Sống ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 01/06/2018 - Đền thờ đích thực
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 01/06/2018 - Đền t...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 31/05/2018 - Lễ Đức Mẹ thăm viếng
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 31/05/2018 - Lễ Đứ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 30/05/2018 - Cùng tâm tư với Thầy
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 30/05/2018 - Cùng t...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 29/05/2018 - Sự sống đời đời
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 29/05/2018 - Sự sốn...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 28/05/2018 - KHẮC KHOẢI TÌM SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 28/05/2018 - KHẮC ...
Lời Hằng Sống Chúa Nhật 27.05.2018: SỐNG MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI
Lời Hằng Sống Chúa Nhật 27.05.2018: SỐNG...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 26.05.2018: HÃY ĐEM CÁC TRẺ EM ĐẾN VỚI THẦY GIÊSU
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 26.05.2018: HÃY ĐE...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 25.05.2018: TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 25.05.2018: TÌNH N...