Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật PS
Thứ Sáu Tuần Bát Nhật PS
Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ Ba tuần bát nhật Phục sinh
Thứ Ba tuần bát nhật Phục sinh
Thứ Hai tuần bát nhật Phục sinh
Thứ Hai tuần bát nhật Phục sinh
Lời Chúa - Chúa Nhật Phục Sinh - 21/04/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật Phục Sinh - 21/04/2...
Ngày thứ Bảy Tuần Thánh - Joseph Ratzinger- ĐGH BÊNÊDICTÔ XVI
Ngày thứ Bảy Tuần Thánh - Joseph Ratzing...
Thứ Sáu Thánh 20g00 Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu
Thứ Sáu Thánh 20g00 Tưởng niệm cuộc thươ...
Thứ Sáu 19.04.2019: ĐI VÀO MẦU NHIỆM THẬP GIÁ ĐỂ CHIẾN THẮNG SỰ DỮ
Thứ Sáu 19.04.2019: ĐI VÀO MẦU NHIỆM THẬ...
Thứ Năm 18.04.2019: CON ĐƯỜNG GIÊ SU: YÊU MẾN VÀ PHỤC VỤ
Thứ Năm 18.04.2019: CON ĐƯỜNG GIÊ SU: YÊ...
Thứ Tư 17.04.2019: GIU ĐA – NGƯỜI VÌ DANH LỢI MÀ BÁN THẦY
Thứ Tư 17.04.2019: GIU ĐA – NGƯỜI VÌ DAN...
Thứ Ba 16.04.2019: GIU ĐA – NGƯỜI PHẢN BỘI - Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Thứ Ba 16.04.2019: GIU ĐA – NGƯỜI PHẢN B...
LHS Thứ Hai 15.04.2019: LÀM CHỨNG NHÂN CHO THẦY GIÊSU PHỤC SINH
LHS Thứ Hai 15.04.2019: LÀM CHỨNG NHÂN C...
Chúa Nhật 14.04.2019: GIÊSU CHẾT THAY - Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT
Chúa Nhật 14.04.2019: GIÊSU CHẾT THAY - ...
Lời Chúa - Thứ Bảy tuần V Mùa Chay - 13/04/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy tuần V Mùa Chay - 13/...
Lời Chúa - Thứ Sáu tuần V Mùa Chay - 12/04/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu tuần V Mùa Chay - 12/...
Lời Chúa - Thứ Tư tuần V Mùa Chay - 10/04/2019
Lời Chúa - Thứ Tư tuần V Mùa Chay - 10/0...
Lời Chúa - Thứ Ba - 09/04/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 09/04/2019
Lời Chúa - Thứ Hai - 08/04/2019
Lời Chúa - Thứ Hai - 08/04/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật - 07/04/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật - 07/04/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy - 06/04/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy - 06/04/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 05/04/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 05/04/2019
Lời Chúa - Thứ Năm - 04/04/2019
Lời Chúa - Thứ Năm - 04/04/2019
Lời Chúa - Thứ Tư - 03/04/2019
Lời Chúa - Thứ Tư - 03/04/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 02/04/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 02/04/2019
Lời Chúa - Thứ Hai - 01/04/2019
Lời Chúa - Thứ Hai - 01/04/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật - 31/03/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật - 31/03/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy - 30/03/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy - 30/03/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 29/03/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 29/03/2019
Lời Chúa - Thứ Năm - 28/03/2019
Lời Chúa - Thứ Năm - 28/03/2019
Lời Chúa - Thứ Tư - 27/03/2019
Lời Chúa - Thứ Tư - 27/03/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 26/03/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 26/03/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 22/03/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 22/03/2019