Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 22 04 2018
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 22 04 2018
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 21.04.2018: CHỈ CHÚA YÊSU
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 21.04.2018: CHỈ CH...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 20.04.2018: THỊT & MÁU CHÚA
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 20.04.2018: THỊT &...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 19.04.2018: BÁNH TỪ TRỜI
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 19.04.2018: BÁNH T...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 18.04.2018: THẤY CHÚA YÊSU LÀ SỐNG
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 18.04.2018: THẤY CH...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 17.04.2018: NGUỒN ĐÍCH THỰC
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 17.04.2018: NGUỒN Đ...
Lời Hằng Sống Thứ Hai 16.04.2018: PHẢI RA CÔNG
Lời Hằng Sống Thứ Hai 16.04.2018: PHẢI R...
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 15.04.2018: GẶP GỠ VÀ RA ĐI
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 15.04.2018: GẶP ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 14.04.2018: ĐI TRÊN MẶT BIỂN
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 14.04.2018: ĐI TRÊ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 13.04.2018: THỎA MÃN CƠN ĐÓI
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 13.04.2018: THỎA M...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 12.04.2018: HƯỚNG VỀ CÕI TRỜI
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 12.04.2018: HƯỚNG ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 11.04.2018: ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 11.04.2018: ÁNH SÁN...
Lời Hằng Sống Thứ Ba 10.04.2018: NHÌN LÊN THẬP GIÁ
Lời Hằng Sống Thứ Ba 10.04.2018: NHÌN LÊ...
Lời Hằng Sống Thứ Hai 09.04.2018: TÁI SINH
Lời Hằng Sống Thứ Hai 09.04.2018: TÁI SI...
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật II Phục Sinh 08/04/2018 - NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY, THẦY CŨNG SAI ANH EM
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật II Phục Sinh 08/...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 07/04/2018 - Anh em hay đi khắp tứ phương thiên hạ
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 07/04/2018 - Anh e...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 06/04/2018 - CỨ THẢ LƯỚI XUỐNG THÌ SẼ BẮT ĐƯỢC CÁ
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 06/04/2018 - CỨ TH...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 05/04/2018 - BÌNH AN CHO ANH EM
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 05/04/2018 - BÌNH ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 04/04/2018 - PHẢI CHĂNG LÒNG CHÚNG TA CHẲNG SỐT SẮNG
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 04/04/2018 - PHẢI C...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 03/04/2018 - TA VỀ CÙNG CHA TA, CŨNG LÀ CHA CỦA ANH EM
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 03/04/2018 - TA VỀ ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 02/04/2018 - NIỀM VUI TRONG TÂM HỒN
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Hai 02/04/2018 - NIỀM ...
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 01.04.2018: CHÚA ĐÃ PHỤC SINH
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 01.04.2018: CHÚA...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 31.03.2018: CHÚA KITÔ PHỤC SINH BAN SỰ SỐNG MỚI
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 31.03.2018: CHÚA K...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 30.03.2018: NHÌN LÊN THÁNH GIÁ
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 30.03.2018: NHÌN L...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 29.03.2018: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 29.03.2018: YÊU TH...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 28.03.2018 HÃY LẮNG NGHE
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 28.03.2018 HÃY LẮNG...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 27.03.2018: NGHE NHỊP ĐẬP CON TIM CỦA CHÚA
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 27.03.2018: NGHE NH...
Lời Hằng Sống Thứ Hai 26.03.2018: PHỤC VỤ KHIÊM NHƯỜNG
Lời Hằng Sống Thứ Hai 26.03.2018: PHỤC V...
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật Lễ Lá - 25/03/2018 - Ngã Rẽ Cuộc Đời
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật Lễ Lá - 25/03/20...
LỜI HẰNG SỐNG - Thứ Bảy sau CN V Mùa Chay - 24.03.2018 - Ý Nghĩa Cái Chết Của Chúa Giêsu
LỜI HẰNG SỐNG - Thứ Bảy sau CN V Mùa Cha...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu sau CN V Mùa Chay - 23.03.2018 - Vì Ta Đã nói Ta Là Con Thiên Chúa
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu sau CN V Mùa Chay ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm sau CN V Mùa Chay - 22.03.2018 - Ai Giữ Lời Ta Thì Không Bao Giờ Phải Chết
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm sau CN V Mùa Chay ...