Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
Lời Chúa - Thứ Ba - 19/02/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 19/02/2019
Lời Chúa - Thứ Hai - 18/02/2019
Lời Chúa - Thứ Hai - 18/02/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật - 17/02/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật - 17/02/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy - 16/02/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy - 16/02/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 15/02/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 15/02/2019
Lời Chúa - Thứ Năm - 14/02/2019
Lời Chúa - Thứ Năm - 14/02/2019
Lời Chúa - Thứ Tư - 13/02/2019
Lời Chúa - Thứ Tư - 13/02/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 12/02/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 12/02/2019
Lời Chúa - Thứ Hai - 11/02/2019
Lời Chúa - Thứ Hai - 11/02/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật - 10/02/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật - 10/02/2019
Thứ Sáu 08.02: LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT - Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Thứ Sáu 08.02: LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT - L...
Lời Chúa - Mùng 3 tết - 07/02/2019
Lời Chúa - Mùng 3 tết - 07/02/2019
Lời Chúa - Mùng 2 tết - 06/02/2019
Lời Chúa - Mùng 2 tết - 06/02/2019
Lời Chúa - Mùng 1 tết - 05/02/2019
Lời Chúa - Mùng 1 tết - 05/02/2019
Chúa Nhật 03.02: BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU - Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT
Chúa Nhật 03.02: BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG ...
Lời Chúa - Thứ Bảy - 02/02/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy - 02/02/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 01/02/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 01/02/2019
Lời Chúa - Thứ Năm - 31/01/2019
Lời Chúa - Thứ Năm - 31/01/2019
Lời Chúa - Thứ Tư - 30/01/2019
Lời Chúa - Thứ Tư - 30/01/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 29/01/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 29/01/2019
Giảng Lễ - Chúa Nhật 6g 30 - 27.01.2019
Giảng Lễ - Chúa Nhật 6g 30 - 27.01.2019
Thứ Bảy tuần II thường niên năm C (Lc 10,1-9) - Lm Tôma Trương Đình Sơn CSsR 26/01/2019
Thứ Bảy tuần II thường niên năm C (Lc 10...
Thứ Sáu tuần II thường niên năm C (Mc 16,15-18) - Lm Tôma Trương Đình Sơn CSsR 25/01/2019
Thứ Sáu tuần II thường niên năm C (Mc 16...
Thứ Năm tuần II thường niên năm C (Mc 3,7-12) - Lm Tôma Trương Đình Sơn CSsR 24/01/2019
Thứ Năm tuần II thường niên năm C (Mc 3,...
Thứ Tư tuần II thường niên năm C (Mc 3,1-6) - Lm Tôma Trương Đình Sơn CSsR 23/01/2019
Thứ Tư tuần II thường niên năm C (Mc 3,1...
Thứ Ba tuần II thường niên năm C (Mc 2, 23-28) - Lm Tôma Trương Đình Sơn CSsR 22/01/2019
Thứ Ba tuần II thường niên năm C (Mc 2, ...
Chúa Nhật tuần II thường niên năm C (Ga 2,1-12) - Lm Tôma Trương Đình Sơn CSsR 20/01/2019
Chúa Nhật tuần II thường niên năm C (Ga ...
Thứ Bảy tuần I thường niên năm C (Mc 2,13-17) - Lm Giuse Phạm Quốc Giang CSsR 19/01/2019
Thứ Bảy tuần I thường niên năm C (Mc 2,1...