Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 22.02.2018: TRÊN TẢNG ĐÁ NÀY
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 22.02.2018: TRÊN T...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 21.02.2018: DẤU LẠ ÔNG GIÔNA
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 21.02.2018: DẤU LẠ ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 20.02.2018: ABBA, BA ƠI!
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 20.02.2018: ABBA, B...
Lời Hằng Sống Thứ Hai 19.02.2018: VÌ XƯA TA ĐÓI
Lời Hằng Sống Thứ Hai 19.02.2018: VÌ XƯA...
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 18.02.2018: SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 18.02.2018: SÁM ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 17.02.2018: ĐẠO HIẾU
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 17.02.2018: ĐẠO HI...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 16.02.2018: BÌNH AN CỦA CHÚA
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 16.02.2018: BÌNH A...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 15.02.2018: TẤT NIÊN
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 15.02.2018: TẤT NI...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 14.02.2018: KHƠI LẠI LỬA MẾN
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 14.02.2018: KHƠI LẠ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 13.02.2018: MEN XẤU
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 13.02.2018: MEN XẤU
Lời Hằng Sống Thứ Hai 12.02.2018: DẤU LẠ
Lời Hằng Sống Thứ Hai 12.02.2018: DẤU LẠ
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 11.02.2018: LẠY CHÚA, XIN THƯƠNG GIẢI CỨU DÂN CON NGÀI!
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 11.02.2018: LẠY ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 10.02.2018: CHÚA CỨU DÂN NGƯỜI VỚI SỰ CỘNG TÁC CỦA CÁC MỤC TỬ
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 10.02.2018: CHÚA C...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 09.02.2018: BỆNH CÂM ĐIẾC TÂM LINH
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 09.02.2018: BỆNH C...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 08.02.2018: THẾ NÀO LÀ ĐỨC TIN CHÂN THẬT
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 08.02.2018: THẾ NÀ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 07.02.2018: TÂM HỒN XẤU XA, GIỮ ĐẠO GIẢ DỐI
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 07.02.2018: TÂM HỒN...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 06.02.2018: MỤC TỬ THẬT GIẢNG DẠY VÀ SỐNG CHÂN THẬT
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 06.02.2018: MỤC TỬ ...
Lời Hằng Sống Thứ Hai 05.02.2018: CHỈ CẦN CHẠM ĐẾN CHÚA LÀ TA ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Lời Hằng Sống Thứ Hai 05.02.2018: CHỈ CẦ...
Lời Hằng Sống Chúa Nhật 04.02.2018: THẾ GIỚI TỔN THƯƠNG
Lời Hằng Sống Chúa Nhật 04.02.2018: THẾ ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 03.02.2018: THƯƠNG DÂN KHỔ
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 03.02.2018: THƯƠNG...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 02.02.2018: MẮT ĐÃ THẤY
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 02.02.2018: MẮT ĐÃ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 01.02.2018: LÊN ĐƯỜNG THEO LỆNH CHÚA
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 01.02.2018: LÊN ĐƯ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 31.01.2018: CHẤP NHẬN BỊ KHINH THƯỜNG
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 31.01.2018: CHẤP NH...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 30.01.2018: HÃY SỐNG ĐỪNG CHẾT
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 30.01.2018: HÃY SỐN...
Lời Hằng Sống Thứ Hai 29.01.2018: ĐUỔI CHỨ KHÔNG NGHE QUỶ
Lời Hằng Sống Thứ Hai 29.01.2018: ĐUỔI C...
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 28.01.2018: CHIẾN THẮNG MA QUỶ
LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 28.01.2018: CHIẾ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 27.01.2018: CÓ CHÚA Ở CÙNG
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Bảy 27.01.2018: CÓ CHÚ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 26.01.2018: HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 26.01.2018: HÃY KÝ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 25.01.2018: GẶP GỠ ĐỨC KITÔ, BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI MÌNH
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Năm 25.01.2018: GẶP GỠ...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 24.01.2018: TÂM HỒN TÔI LÀ MẢNH ĐẤT NÀO ĐÂY ?
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Tư 24.01.2018: TÂM HỒN...
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 23 01 2018: HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM VÀ THỰC THI Ý THIÊN CHÚA
LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 23 01 2018: HÀNH TR...
Lời Hằng Sống Thứ Hai 22.01.2018: SỐNG TINH THẦN HIỆP NHẤT
Lời Hằng Sống Thứ Hai 22.01.2018: SỐNG T...