Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
Chúa Nhật 25.06.2017: ĐỪNG SỢ
Chúa Nhật 25.06.2017: ĐỪNG SỢ
Thứ Bảy 24.06.2017: SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Thứ Bảy 24.06.2017: SINH NHẬT THÁNH GIOA...
Thứ Sáu 23.06.2017: THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Thứ Sáu 23.06.2017: THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Thứ Năm 22.06.2017: KINH LẠY CHA- NỀN TẢNG CỦA ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
Thứ Năm 22.06.2017: KINH LẠY CHA- NỀN TẢ...
Thứ Tư 21.06.2017: BỐ THÍ, CẦU NGUYỆN VÀ ĂN CHAY
Thứ Tư 21.06.2017: BỐ THÍ, CẦU NGUYỆN VÀ...
Thứ Ba 20.06.2017: HÃY YÊU KẺ THÙ
Thứ Ba 20.06.2017: HÃY YÊU KẺ THÙ
Thứ Hai 19.06.2017: CHỚ TRẢ THÙ
Thứ Hai 19.06.2017: CHỚ TRẢ THÙ
Chúa Nhật 18.06.2017: LÃNH NHẬN THÁNH THỂ LÀ ĐÓN NHẬN SƯ SỐNG THẦN LINH
Chúa Nhật 18.06.2017: LÃNH NHẬN THÁNH TH...
Thứ Bảy 17.06.2017: TIN THẬT MỚI SỐNG THẬT
Thứ Bảy 17.06.2017: TIN THẬT MỚI SỐNG TH...
Thứ Sáu 16.06.2017: PHÚC CHO AI CÓ LÒNG TRONG SẠCH
Thứ Sáu 16.06.2017: PHÚC CHO AI CÓ LÒNG ...
Thứ Năm 15.06.2017: YÊU THƯƠNG LÀ CHU TOÀN LỀ LUẬT
Thứ Năm 15.06.2017: YÊU THƯƠNG LÀ CHU TO...
Thứ Tư 14.06.2017: TÁM MỐI PHÚC KIỆN TOÀN LỀ LUẬT
Thứ Tư 14.06.2017: TÁM MỐI PHÚC KIỆN TOÀ...
Thứ Ba 13.06.2017: KI-TÔ HỮU PHẢI LÀ MUỐI MEN CHO ĐỜI
Thứ Ba 13.06.2017: KI-TÔ HỮU PHẢI LÀ MUỐ...
Thứ Hai 12.06.2017:ĐỂ THUỘC VỀ NƯỚC TRỜI
Thứ Hai 12.06.2017:ĐỂ THUỘC VỀ NƯỚC TRỜI
Chúa Nhật 11.06.2017: CHÚA BA NGÔI VÌ CON NGƯỜI
Chúa Nhật 11.06.2017: CHÚA BA NGÔI VÌ CO...
Thứ Bảy 10.06.2017: ĐÓNG GÓP NHIỀU NHẤT
Thứ Bảy 10.06.2017: ĐÓNG GÓP NHIỀU NHẤT
Thứ Sáu 09.06.2017: THIÊN CHÚA TRONG DÒNG TỘC
Thứ Sáu 09.06.2017: THIÊN CHÚA TRONG DÒN...
Thứ Năm 08.06.2017: THIÊN CHÚA TRONG CON NGƯỜI
Thứ Năm 08.06.2017: THIÊN CHÚA TRONG CON...
Thứ Tư 07.06.2017: BẪY LẠI GẪY
Thứ Tư 07.06.2017: BẪY LẠI GẪY
Thứ Ba 06.06.2017: TRẢ LẠI CHO CHÚA
Thứ Ba 06.06.2017: TRẢ LẠI CHO CHÚA
Thứ Hai 05.06.2017: LOẠI TRỪ, NHƯNG SỢ DÂN
Thứ Hai 05.06.2017: LOẠI TRỪ, NHƯNG SỢ D...
Chúa Nhật 04.06.2017: CAN ĐẢM XÂY DỰNG XÃ HỘI CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH
Chúa Nhật 04.06.2017: CAN ĐẢM XÂY DỰNG X...
Thứ bảy 03. 06.2017: CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚA THÁNH THẦN
Thứ bảy 03. 06.2017: CÙNG MẸ ĐÓN CHỜ CHÚ...
Thứ Sáu 02.06.2017: CAN ĐẢM TUYÊN XƯNG LÒNG MẾN
Thứ Sáu 02.06.2017: CAN ĐẢM TUYÊN XƯNG L...
Thứ Năm 01.06.2017: HIỆP NHẤT TRONG MÁU TỬ ĐẠO
Thứ Năm 01.06.2017: HIỆP NHẤT TRONG MÁU ...
Thứ Tư 31.05.2017: Lễ Đức Maria Đi Thăm Viếng
Thứ Tư 31.05.2017: Lễ Đức Maria Đi Thăm ...
Thứ Ba 30. 05. 2017: THÔNG CHIA VINH QUANG VỚI CHÚA
Thứ Ba 30. 05. 2017: THÔNG CHIA VINH QUA...
Thứ Hai 29.05.2017: HÃY CAN ĐẢM LÊN
Thứ Hai 29.05.2017: HÃY CAN ĐẢM LÊN
Chúa Nhật 28.05.2017: CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI
Chúa Nhật 28.05.2017: CHÚA GIÊSU LÊN TRỜ...
Thứ Bảy 27.05.2017: CÙNG MẸ HƯỞNG NIỀM VUI NƯỚC TRỜI
Thứ Bảy 27.05.2017: CÙNG MẸ HƯỞNG NIỀM V...
Thứ Sáu 26.05.2017: NIỀM VUI ĐƯỢC TRỌN VẸN
Thứ Sáu 26.05.2017: NIỀM VUI ĐƯỢC TRỌN V...
Thứ Năm 25.05.2017: CHÚA VỀ TRỜI
Thứ Năm 25.05.2017: CHÚA VỀ TRỜI