Thứ Sáu ngày 15 tháng 3 năm 2019

Bài 8 - TỪ TÌNH YÊU ĐI ĐẾN HÀNH ĐỘNG.

"Thiên Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Người Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thiên Chúa đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu ." (Gn. 3:16-17)

Chúng ta phải khẳng định rằng Thiên Chúa luôn đi tìm kiếm con người. Qua nhiều dụ ngôn và các câu chuyện trong Kinh thánh cho chúng ta hiểu rằng Chúa đi tìm con người và Ngài kiên nhẫn chờ đợi con người. Câu chuyện Người Cha nhân lành hằng chờ đợi người con hư hỏng, Người mục tử nhân lành đi tìm con chiên lạc ...Qua đó Chúa Giêsu muốn diễn tả việc tìm kiếm miệt mài không mệt mỏi của Thiên Chúa đối với con người, nhất là đối với tội nhân. Sự khát khao đó được so sánh với người chăn chiên sẵn sàng để lại chín mươi chín con chiên để đi tìm một con chiên lạc. 

Không còn lý do nào khác ngoài yêu chúng ta, Thiên Chúa đã đến mức phải ban cho chính Con của Ngài để chết đền tội cho chúng ta, để khi chúng ta tin Ngài thì được sự sống đời đời.

"Thật vậy, khi chúng ta còn tội lỗi, Đức Giêsu Kitô đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả lại, họa chăng mới có kẻ chịu chết vì người lành; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết cho người lành. Nhưng Thiên Chúa tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đức Giêsu Kitô vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ máu của Con Ngài đổ ra được nên công chính, thì sẽ nhờ Con Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ là dường nào! Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Thiên Chúa, mà đã được giao hòa với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã giao hòa rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Người Con ấy mà được cứu rỗ!".

Chúng ta thấy rằng tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta thật lớn lao. Ngài trân trọng mỗi một con người chúng ta, dù là một cá nhân, họ cũng mang hình ảnh của Ngài và là đối tượng của tình Ngài yêu thương.

Niềm vui của việc tìm thấy được đánh dấu bằng việc mời bạn bè cùng chia sẻ. Mức độ hân hoan vui mừng của người chủ chăn và người cha nhân lành là dấu chỉ bữa tiệc nước Trời trong sách Khải huyền.

Khi nhận biết được sự khát khao tìm kiếm của Thiên Chúa, đồng thời chúng ta ý thức được sự cần phải trở về, đó bổn phận của chúng ta, không chỉ là mùa chay thánh, mà suốt cuộc đời chúng ta là một cuộc trở về, chỉ có những ai sống trong tình nghĩa với Chúa mới thấy được kinh nghiệm của sự bình an vui tươi, bình an đó là hiệu quả của hành động trở về, như người con hoang trong Tin Mừng "Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, ...(Lc 15,11-27).

Raphael Trân Xuân Nhàn

 

 


Comment: