Bài 12: Sám Hối Tin Vào Tin Mừng.
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 3-2019
BÀI 12: SÁM HỐI TIN VÀO TIN MỪNG.

Chúng ta đang sống trong những ngày chay thánh, ai nấy cũng được nhắc đến sự sám hối.

Trong Tin Mừng, khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng tại xứ Ga-li-lê mà nội dung được tóm gọn trong câu: "Thời kỳ đã mãn và Triều Đại của Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng", Ngài nhấn mạnh đến sám hối. Tại Fatima, Đức Mẹ tha thiết kêu gọi sám hối. Đức Thánh Cha cảnh báo: Tình hình hiện nay sẽ đi tới đại hoạ, nếu không sám hối. Lương tâm nhắc bảo nhắc bảo chúng ta: Chính bản thân chúng ta cũng sẽ rơi vào hỏa ngục nếu không sám hối.

Con đường sám hối là con đường đầy khó khăn. Nhưng nhờ ơn Chúa chúng ta chỉ mong bước đi những bước nhỏ để trở về. Trước hết, Chúa cho chúng ta biết mục đích việc sám hối của chúng ta là trở về đúng địa vị con cái Chúa, nhờ được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn, để rồi giúp nhiều người khác cũng được như vậy. Như lời thánh Phaolô dạy: “Phàm ai được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,14).

Sự khao khát tìm Chúa được thúc đẩy trong ta một cách thường xuyên qua những thao thức được thuộc trọn về Chúa và qua những ước mong được Chúa là hạnh phúc của mình.

“Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,16), là Đấng giầu lòng thương xót (Is 54,10). Trong Cựu Ước, dân Israel đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, vì Ngài luôn chung thủy, thương yêu, tha thứ sau mỗi lần họ phạm tội và từ bỏ Ngài (x. Is 54,8-10). Trong Tân Ước, Chúa Giêsu là dung nhan lòng thương xót của Chúa Cha. Người đã giảng dạy về một Thiên Chúa là Cha yêu thương và tha thứ (x. Lc 15,11-32);

Người đã biểu lộ lòng thương xót đối với người nghèo khổ, bệnh tật, đặc biệt đối với các tội nhân (x. Mc 10,47-48). Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn nơi cái chết và phục sinh của Đức Kitô để giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi, làm cho con người trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa.

Thời gian yên tĩnh này, chúng ta xét mình lại trong thời sống qua đi trong năm chúng ta đã bị đầy đọa quá nhiều bởi hiếu thắng, bởi tranh giành, bởi đố kị, ghen tương, bởi toan tính, bởi ích kỷ, bởi khó chịu …

Ta vẫn cảm thấy có gì đó nặng nề và u uẩn ở trong ta mà ta chẳng có cách nào thoát ra được, lật lại trang Tin Mừng chúng ta thấy sám hối trước tiên là nhận ra mình đã phạm sai trái, lầm lỗi hay có tội, đồng thời hối tiếc vì thấy những hậu quả tai hại của chúng, sau đó quyết tâm sửa đổi, không tái phạm nữa. Nhưng để nhận ra cái quan niệm hiện có của mình là sai không phải là chuyện dễ, bởi ai cũng cho rằng mình đúng. Sám hối là ý thức các vết nhơ tội lỗi trong tâm hồn mình và cầu xin ơn tha thứ của Chúa.

Khi trái tim chúng ta ra chai đá, tâm hồn khép kín, chúng ta phải tự hỏi mình rằng, chúng ta có bước đi trên đường ngay nẻo chính và sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng hay không?

Chúa công minh, ưa thích điều chính trực, ghét sự giả dối. Tuy ghét sự xấu, sự ác, nhưng Thiên Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ cho người lầm lỗi khi họ sám hối ăn năn.

Sám hối không chỉ là than khóc về quá khứ, nhưng phải là một quyết tâm thay đổi từ trong suy nghĩ đến hành động, thay đổi nếp sống cũ không phù hợp với Thiên Chúa để tạo lập một nếp sống mới tốt hơn. Sám hối đòi mỗi người phải có những hành động quyết liệt, là việc cần phải làm ngay lúc này, không thể chần chừ, để bất cứ lúc nào Thiên Chúa cũng có thể đến với con người.

Chúng ta hãy xin với Mẹ Maria trợ giúp chúng ta phá vỡ những hàng rào ngăn cách và chướng ngại cản trở chúng ta ăn năn sám hối, cản trở chúng ta bước đi trên con đường gặp gỡ Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có Ðức Giêsu mới có thể lấp đầy những hy vọng của con người chúng ta phải manh dạn đứng dậy trở về như người con hoang đàng trong dự ngôn Người cha nhân từ để hưởng lòng khoan dung của Người.

LM Raphael Trân Xuân Nhàn 8


Comment: