Bài 17: Đời Sông Trần Gian, Đời Sống Vĩnh Cửu
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 3-2019
BÀI 17: ĐỜI SÔNG TRẦN GIAN, ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU

Mùa Chay có dịp suy tư về cuộc đời: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi” (Tv 90,10).

Đời con người quả là kiếp phù du, loài người Chúa dựng nên mỏnh manh quá đỗi. (x. Tv 89,48).

Buồn vì, dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn, chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết (x. Tv 49,13). Hoặc lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ. Càng buồn hơn khi mọi của cải của ta làm ra không thể mang theo, kiếp vinh hoa cũng chẳng theo ta xuống mộ phần (x. Tv 49,11).

Sống làm người, ai không phải chết? Ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ty? (x. Tv 89,49). kẻ giàu phải chết, người nghèo cũng phải chết. Nhưng hỏi chết giờ nào thì không ai trả lời được.

Người đang khỏe bỗng dưng tắt thở, kẻ liệt lào cũng đến ngày tận mạng. Sự chết chẳng trừ một ai. Sự chết chẳng ai có thể trì hoãn được, ngày hẹn của âm phủ, ai nào có biết (Hc 14,12)!

Nếu chúng ta chỉ tìm những vinh hoa phú quý chóng qua ở đời này, bất chấp gây đau khổ cho người khác thì kết cục thật buồn biết mấy. Bởi lẽ, người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác (x. Tv 49,11).

Thật vậy, không có Thiên Chúa can thiệp, con người chỉ là hạt bụi trong vũ trụ bao la. Được Thiên Chúa đoái thươmg, con người vốn là thân tro bụi (x. Tv 103,14) đã được hiện diện trên trần gian này cách đặc biệt. Thiên Chúa yêu thương nhào nắn và thổi hơi sự sống thần linh (x. St 2,7) của Ngài để con người trở nên một thụ tạo ưu việt, giống hình ảnh Thiên Chúa (x. St 1,26) và có thể sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa lớn lao đến độ, dù tội lỗi nguyên tổ phá hủy sự sống nơi con người (x. St 3, 19), Thiên Chúa vẫn không bỏ mặc loài người phải trầm luân trong sự chết.

Trái lại, Ngài đã ban chính Con Một yêu dấu của Ngài để những ai tin vào Người thì được sống muôn đời (x. Ga 3,16).

Đức Kitô, Con Một Thiên Chúa đã cho con người được sống bằng con đường tự hủy của Người. Đức Giê-su Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế (x. Pl 2,6-7). Không dừng ở đó, Người còn gánh muôn ngàn tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính (x. 1Pr 2,24). Có một sự trao đổi kỳ diệu: Con Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống (x. Mt 16,16), chấp nhận mang thân phận con người phải chết để một khi Người chết đối với tội lỗi (x. Rm 6,10), Người mở ra con đường sống đời đời cho tất cả mọi người.

Như thế, con đường sự sống đời đời đã được Đức Kitô mở ra. Tuy nhiên, để lãnh nhận hồng ân sự sống vĩnh cửu, mỗi người phải có thái độ đáp trả bằng sự tự do vâng phục đức tin. Sự tự do vâng phục đức tin mời gọi mọi người dấn thân theo Chúa Kitô. sống lại (x. Rm 6, 3-5).

Để sự sống mới của Thiên Chúa được phát triển không ngừng nơi chúng ta, để nuôi sống phần hồn. Chúa Giêsu Kitô là Bánh Hằng Sống từ trời xuống (x. Ga 6,51 -59) đã được trao ban để ai ăn Bánh ấy ngang qua tiếp nhận Thánh Thể, người ấy được sống đời đời (x. 6, 54). Như của ăn phần xác giúp cho con người thể lý phát triển, thì Bánh Hằng Sống cũng làm cho sự sống thần linh nơi chúng ta được tăng trưởng không ngừng đến độ được đời sống vĩnh cửu.

Qua biến cố nhập thể, thân xác Chúa Giêsu đã bị giết chết (1 Pr 3,18), nhưng Người đã được phục sinh, và một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người (x. Rm 6,9). Bí quyết để Chúa Giêsu luôn sống, dẫu Người đã mang thân phận yếu hèn của con người (x. 2 Cr 13,4), Người luôn sống nhờ Chúa Cha là Đấng Hằng Sống (x. Ga 6, 57).

Giờ đây ai tiếp nhận Người sẽ được sống muôn đời (x. Ga 6, 58).

Người Công Giáo sau khi có được sự sống mới qua bí tích Rửa Tội, được Bánh Thánh Thể nuôi dưỡng đời sống thần linh và sống một đời yêu thương phục vụ tha nhân, họ có quyền hy vọng vào lời Chúa hứa.

LM Raphael Trân Xuân Nhàn.


Comment: