Bài 42: Hành Trình Trở Về.
Thứ Sáu, Ngày 5 tháng 4-2019
BÀI 42: HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ.

Hành trình trở về là hành trinh suốt cuộc đời Kitô hữu, nhưng thời gian mùa chay thánh Giáo Hội dành riêng, nếu chúng ta biết lợi dụng một cách khôn ngoan thì Mùa chay sẽ biến thành mùa hồng ân, thực tế mọi người đều là tội nhân, mọi người đều bị phán xét của Thiên Chúa, vì vậy mọi người hãy lo ăn năn sám hối hầu có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ và án phạt của ngày chung thẩm.

Người khôn ngoan nhất là người nghe lời Chúa Giêsu dạy, là biết lợi dụng tất cả những gì xảy đến để hoán cải không ngừng, biết tạ ơn Chúa khi gặp các biến cố may mắn. Biết vững vàng tùng phục ý Chúa ngay cả khi gặp điều không may. Như thế lời Kinh Thánh sau đây sẽ nên ích cho chúng ta: "Mọi sự đều góp phần sinh ích lợi cho những ai yêu mến Thiên Chúa" (Rm 8, 28). Chính Đức Kitô đã nhắc cho chúng ta, giờ Con Người: “vì chính anh chị em đã biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm đến viếng thăm .”(Mt. 24:43,)

Thiên Chúa là Đấng công bình và nhân từ vô cùng.

Theo Đức Kitô điều gì xảy ra trong thời nay cũng nhắc nhở đến thời sau. Tất cả mọi tai biến xảy ra trong thời gian đều có mục đích giáo huấn chúng ta làm cho chúng ta suy nghĩ cần phải trở về với Thiên Chúa, đó là cần có thái độ ăn năn sám hối.

Tất cả mọi Kitô hữu, đều giống như cây ăn trái Chúa đã trồng trong vườn ươm Giáo Hội. Từ ngày thơ ấu, khi lãnh bí tích Rửa tội, chúng ta không ngừng được chủ vườn là Thiên Chúa trên trời săn sóc: được giáo dục theo đức tin Kitô giáo, được vô số ân sủng qua bí tích, được sống thân mật với Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn thúc đẩy. Và vì thế chúng ta phải canh chừng kẻo trở thành cây không sinh hoa trái như cây vả trong dụ ngôn. Tất cả ân huệ Thiên Chúa trong ta phải sinh hoa kết trái là lòng mến Chúa, yêu người, bác ái với tha nhân, trung thành và chu toàn bổn phận, tận dụng thời giờ Chúa ban để hoán cải và sinh hoa trái. Lời khuyến cáo của Chúa Giêsu thật cấp bách: chúng ta phải hoán cải ngay bây giờ, trong khi thời giờ còn kịp.

Hãy cổ võ việc sám hối

Sách Giáo lý (Số 853 ) cũng ghi rõ, Giáo Hội đã kinh nghiệm về khoảng cách giữa sứ điệp mình phải công bố và sự yêu đuối của những con người được ủy thác. Vậy phải tiến bước trên con đường của sám hối, và phải qua cửa hẹp của thập giá, dân Thiên Chúa mới có thể mở rộng nước Chúa Kitô.

Muốn cải tạo thế giới phải bắt đầu từ chính bản thân ta và rồi thế giới sẽ tươi đẹp và ta hãy gắng sửa một nết xấu mà ta biết là quan trọng trong mùa chay này và ngày hôm nay.

"Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung".(Tv. 32, 1) Không còn con đường nào khác là sám hối, trở về với Thiên Chúa. Vị Thiên Chúa đó chẳng khác nào người cha nhân hậu đón nhận con cái trở về. Đứa con hoang đàng trở về với tình phụ tử, đứa con không hoang đàng trở về với tinh anh em.

Còn chúng ta, chúng ta nhận mình là những đứa con hoang đàng, tội lỗi trước mặt Chúa. Nhưng tội lỗi không đủ sức mạnh để hạ bệ chức làm con Chúa của chúng ta xuống hàng tôi tớ hay đứa ăn đứa ở. Tình yêu Chúa đủ lớn bao phủ chúng ta và tiêu diệt sự tàn phá của tội ác, miễn là chúng ta quay lưng lại với tội lỗi, trở về với Thiên Chúa. Khi đó chính là lúc chúng ta hưởng hạnh phúc được tha thứ, được khoan dung và được sống trong ân tinh của Chúa. Amen.

LM Raphael Trần Xuân Nhàn.


Comment: