Thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2019

 

NGHE LỜI GIÁO HÓA.

 

Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha.

 

Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo". 

 

Thiên Chúa phú bẩm cho loài người, bất cứ ai cũng khao khát sự thiện, khao khát chân lý.

 

Nhưng không phải ai cũng đón nhận được. Chúa Giêsu xác định: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.Trong sách các tiên tri có chép rằng: "Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo". 

 

Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha.

 

Đón nhận chân lý là đón nhận Chúa Giêsu, khước từ chân lý là khước từ Chúa Giêsu, vì chỉ nơi Chúa Giêsu mới có chân lý (theo Mt 23,10 ; Ga 18,37c).

 

Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

(Ga 6, 44-51)

 

Sống đời đời thì ai cũng thich, ngay cuộc sống trần gian chóng qua này mà chúng ta còn níu kéo mọi cách, nhìn vào bệnh viện, trạm xá, thì chúng ta biết rõ điều đó.

 

Bởi vậy muốn sống đời đời chúng ta phải khiêm tốn đón nhận chân lý, đón nhận chính Chúa, (x Lc 10,16). Như người thanh niên đã có mọi sự vật chất, nhưng còn khao khát hơn nữa, đến trực diện mà hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”

(Mc 10, 17-27)

 

Qua các hình ảnh đó chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu luôn đón nhận con người với sự yêu thương bao la và sự hy sinh. Ngài nói rõ, Ngài đến từ Chúa Cha, Ngài còn mặc khải rõ ràng cho chúng ta Chúa Cha, Chúa Thánh Thần hằng sống và đang đồng hành với con người trên dòng lịch sử, chinh vì vậy con người hay cần sống đúng với hình ảnh của Thiên Chúa, để chính bản thân phải trở nên con người hoàn thiện.

 

Ước chi mọi nghe lời giáo hóa của Ngài và sống theo thánh ý của Ngài hướng dẫn để được sống đời đời. Amen.

 

Raphael Trần Xuân Nhàn.

 


Comment: