Thứ Tư ngày 15 tháng 5 năm 2019

TIN.

 

Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. 

(Ga 12, 44-50)

 

Chúng ta nghe Lời Chúa nói rõ: "Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta".

Chúng ta lấy làm lạ khi nghe một lời quảng cáo trên mạng, hay một lời đồn thổi, chúng ta đã vội tin ngay. Lời của Chúa Giêsu, chúng ta xem như một lời nói xa vời cho dân Do Thái ngày xưa, không ảnh hưởng chi đến chúng ta ngày nay. Mà có biết bao nhân chứng đã chết vì Đức Tin ấy như thánh Thánh Gioan thị kiến là : “Một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên Ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta” (Kh 7,9-10).

Và nhiều vị thánh hiển tu, thánh đông trinh, thánh tử đạo v.v ... đã dám sống và chết cho Lời, họ là những nhân chứng hùng hồn cho niềm tin.

Cho nên đến ngày phán xét chúng ta không thể chữa mình được. Vì vậy chúng ta hãy nghiêm túc xét lại mức độ thực hành Đức tin của mình, hay như Chúa nói Khi Con Người đến, liệu có còn niềm tin trên mặt đất nữa không? (Lc 18:1-8)

Chúng ta đừng cố chấp ở trong sự sai lạc và tội lỗi; nhưng cần có một tinh thần học hỏi và cầu tiến để nhận ra những gì là cần thiết để thay đổi cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Chúa Giêsu dạy chúng ta biết lắng nghe sự hướng dẫn của Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận ra sự thật. Ngài sẽ giúp chúng ta sửa đổi con người cũ và canh tân chúng ta thành những con người mới xứng đáng với ơn Phục sinh, sống đẹp lòng Thiên Chúa hơn.

Trong đời sống cũng thường hay xảy ra những việc vì ghen tức, hơn thua mà bác bỏ sự thật. Chúng ta dễ dèm pha và vu khống để chà đạp lẫn nhau.

Thánh Gioan đã viết

"Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gianđể nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Anh em thân mến,

nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế,

chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo.

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng

chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta: đó là Người đã ban Thần Khí của Người cho chúng ta,". (1 Gn. 4.9-13)

"Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy".

(Mc 3,22-30)

Chúng ta phải sống thành thật với Thiên Chúa, vì chúng ta không thể giấu Ngài bất cứ điều gì. Đã như thế chúng ta cũng phải sống công bằng, bác ái và thành thật với anh em, vì không ai muốn bị người khác đánh lừa, và đó cũng là tiêu chuẩn để Thiên Chúa ban ơn và chúc phúc.

 

Raphael Trần Xuân Nhàn.

 

 


Comment: