Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2019

HOÀN HẢO.

"Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo". (Mt. 5, 43-48).

 

"Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con,". (Mt. 5, 43-48)

 

Khi nghe Chúa Giêsu dạy chúng ta cảm thấy sửng sốt, vì trong cuộc sống thì không đơn thuần như thế, nói tóm lại, hầu hết chúng ta chẳng ai có kẻ thù, chỉ có những kẻ sai lầm và độc ác, vô tình hay cố tình khi họ có chút quyền lực trong tay, khi phân xử trong xã hội đời thường, họ thường xử bất công cho những kẻ thấp cổ bé họng, không một chút quyền lực trong tay lấy gì mà trả thù, ngay cả những kẻ đang cộng tác với họ, ngay cả những kẻ làm ơn cho họ, nhưng đôi khi họ giả vờ như không biết, nhưng may thay trong công cuộc rao giảng của Chúa Giêsu luôn luôn đứng về phía kẻ bé mọn. Ngài đã cất tiếng tạ ơn Thiên Chúa, Đức Giê-su dâng lên để tạ ơn và ca ngợi sự khôn ngoan của Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”. (Mt 11, 25-30). Như thế góc đứng nào chúng ta cũng thấy Chúa hiện diện và về phía chúng ta, có một điều Chúa Giêsu đời hỏi chúng ta, hãy cầu nguyện và làm điều lành cho họ để được là con Cha trên trời, và cầu nguyện và làm điều lành cho họ, để họ có cơ hội kíp về với Chúa mà biết yêu thương tha nhân, nhất là những kẻ bé mọn.

 

Chúa Giêsu khuyên chúng  ta con cái Chúa, giống Cha trên Trời. Ý thức mình là con phải nên giống Cha, và học sống sao cho có lòng nhân từ như Chúa Cha: “Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36). Đây không phải chỉ là một lời khuyên, mà là một đòi hỏi, để giống Cha trên trời là Đấng toàn năng, toàn thiện. Sự hoàn hảo của Thiên Chúa khích lệ chúng ta trở nên giống như Ngài, đầy tràn tình yêu và lòng tha thứ. Trở nên giống Thiên Chúa là trở nên hoàn hảo, nghĩa là hãy ở nhân từ và biết xót thương anh em.

 

Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là bằng chứng hùng hồn của tình yêu dành cho chúng ta. Một tình yêu quá lớn lao mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể làm được.

 

"Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo". Thực tế "Hoàn Hảo" từ này chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi, vì không có gì là hoàn hảo và tồn tại trong vũ trụ này, đặc biệt là con người chúng ta. Con người luôn khao khát về sự hoàn hảo mà chính bản thân mình không biết rằng mình mang trong người bao nhiêu sự thiếu sót. Xin Chúa ban cho chúng biết cố gắng mỗi ngày để trở thành con Cha ở trên trời là Đấng hoàn hảo. Amen.

 

Raphael Trần Xuân Nhàn.

 

 


Comment: