Thứ Ba ngày 25 tháng 6 năm 2019

QIUAN PHÒNG.

 

"Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai".(Mt 6, 24-34)

 

Quan niệm Công giáo về sự Quan Phòng của Thiên Chúa khác biệt với quan niệm thông thường của dân gian, chúng ta tin rằng Thiên Chúa là người Cha nhân lành: không những Ngài đã dựng nên vạn vật, nhưng Ngài còn tiếp tục bảo vệ, gìn giữ, chở che và trông nom chúng, xếp đặt mọi sự, nhằm điều tốt, điều thiện cho tất cả. Quan phòng là việc của Người Cha khôn ngoan sáng suốt, đầy tình thương mến, hy sinh tận tụy lo toan cho con, nhưng cũng rất tôn trọng tự do sáng kiến của con, khi con hết lòng yêu mến, kính phục Cha, nó sẽ hết lòng vâng theo lời hay lẽ phải của Cha.

Cũng vậy, khi ai hết lòng thảo kính, vâng theo ý Cha trên trời như tổ phụ Abraham. Đặc biệt trong thời Tân ước như Đức Giêsu, luôn luôn phó thác trong tay Chúa quan phòng hướng dẫn, suốt cuộc đời của Ngài cho đến hơi thở cuối cùng Ngài cũng phó thác:“Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46).

 

Đó cũng là một lời nguyện, đã từng được thốt lên bởi biết bao nhiêu người đau khổ, trong đó có những vị thánh, những Kitô hữu tốt lành, người thân yêu của chúng ta đã bước qua sự chết; và chắc chắn, cũng sẽ là của mỗi chúng ta, vào giờ phút thử thách tận cùng nhất của một đời người.

 

Đau khổ vì bị bách hại, trong đời thường, bách hại bởi ngay chính anh em mình, chính người thân của mình!. Đau khổ vì bị bỏ rơi, bị hành hạ, bị vu khống. Đau khổ vì bệnh tât, tuổi già, neo đơn. Đó là lời nguyện cao nhất và thâm sâu nhất tận cùng của thân phận con người, của khổ đau, của sự chết và của sự dữ, nhưng là lời nguyện tín thác vào bàn tay của Thiên Chúa, quan phòng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46; Tv 31, 6). Chính Chúa đã dạy, chim trời, chồn đất còn được nơi trú ngụ, Cha trên trời nuôi dưỡng, cỏ hoa ngoài đồng sớm nở tối tàn còn được Cha trên trời trang điểm xinh đẹp hơn cả cẩm bào Salômon, huống chi chúng ta là con cái trong nhà. Ngài muốn tách rời chúng ta đừng để cho vật chất án ngự và làm mất chức năng làm con Chúa: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

 

Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".

 

Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con.(Mt 6, 24-34).

"Các con chớ áy náy về ngày mai". Điều quan trọng là Chúa luôn muốn mọi người nghĩ đến cùng đích của cuộc sống mình, mọi sự đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Với tình thương và lòng nhân hậu của Ngài, chúng ta luôn tin tưởng và phó thác trong quyền năng Ngài là Chúa là người Cha luôn muốn những điều tốt nhất cho con cái.

 

Raphael Trần Xuân Nhàn.

 

 


Comment: