Thứ Tư ngày 7 tháng 8 năm 2019

Con kính chào Cô Kim Hà,

Nhà Dòng con sẽ mừng Kỷ niệm 350 Năm Thành Lập (1670 - 2020) tại Nhà Thờ Chánh Tòa - Chirst Cathedral.
Con xin mời Cô Kim Hà và Gia Đình Đa Minh đến tham dự ngày trọng đại này của Dòng chúng con và để cổ võ ơn  gọi tu trì nữa.
Nếu được, con xin Cô Kim Hà post lên website của cô để phổ biến rộng rải đến mọi người và mời mọi người đến tham dự ngày này với chúng con được không ạ?  Tờ Flyer va hai thiep moi bang tieng Viet va tieng My.

Con cam on Co Kim Ha.
 
Love & Sacrifice
Sr. Annuncia Thu Mai, LHC


https://www.memaria.net/images/350_DMTG_4.png
Qua Thánh Giá Tới Vinh Quang
THROUGH THE CROSS TO GLORY

Lovers of the Holy Cross of Los Angeles
www.LHCLA.org
 

https://www.memaria.net/images/350_DMTG_1.jpg

 

https://www.memaria.net/images/350_DMTG_2.jpg

 

https://www.memaria.net/images/350_DMTG_3.jpg

 
 
 
 
 
 

Comment: