Thứ Hai ngày 2 tháng 9 năm 2019


SỐNG TRONG TÂM TÌNH TẠ ƠN.

 

Thánh Phao-lô thường nhấn mạnh niềm vui là hoa quả của Thần Khí, Đấng hằng ở với người Ki-tô hữu ngay cả trong gian nan thử thách, bắt bớ, bệnh tật, khổ đau ... Chính thánh nhân luôn “chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó” (2Cr 7: 4). Niềm vui này phát xuất từ niềm xác tín là được dự phần vào vương quốc Thiên Chúa ngay từ cõi thế nầy.

Cuộc sống trần gian thì với vô vàn những thử thách gian truân, dẫu vậy dù có chuyện gì xảy ra, thì chúng ta luôn phải tin có sự hiện diện của Thiên Chúa và sự can thiệp của Ngài trong đời chúng ta.

 

Chính vì vậy muốn có được niềm vui thì chúng ta phải chấp nhận ý Chúa. Tất nhiên cũng sẽ có những lúc chúng ta yếu đuối khi đối diện với những thử thách do bản tính bất toàn của con người và những lúc như thế, đừng ai kêu ca hay buồn sầu mà hãy sẵn sàng chịu đựng, như lời mời gọi của thánh nhân trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su” (Pl 4,6-7).

 

Cho dù cuộc đời khắc nghiệt ta phải đối mặt với những đau khổ và oan trái, nhiều khi chúng ta không còn đủ sức để đứng vững và chỉ muốn bỏ cuộc …

Sống trong cuộc đời hẳn ai cũng có niềm vui và nỗi buồn, nhiều điều bất ngờ đến với riêng mình. Có những nỗi buồn khiến chúng ta vùng vằng bỏ cuộc, thậm chí buông xuôi.

Đọc lại để cảm nhận lời thánh Phao-lô: "Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em!" (Pl 4,4)

Vì mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều không thể thành điều có thể.

Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng mình vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu.

Cuộc sống không bao giờ là thực sự bế tắc khi chúng ta đang có niềm tin và cái ngày đen tối nhất, rồi cũng sẽ trôi qua nếu chúng ta đặt niềm tin vào Đấng có thể làm được mọi sự, cho mọi người.

Chúng ta tạ ơn trong mọi hoàn cảnh vì Chúa đang hành động phía sau mọi biến cố vui buồn của đời sống mình. Ngài hiệp mọi sự lại làm ích lợi cho chúng ta (Rom. 8:28). Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thái độ luôn luôn tạ ơn Chúa đem chúng ta đến gần với Chúa hơn.

Cảm tạ Chúa không hề lìa bỏ chúng ta trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Xin giúp chúng con luôn sống trong tâm tình tạ ơn.

 

Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ.

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương ( Tv 135).

Raphael

Thánh Phao-lô thường nhấn mạnh niềm vui là hoa quả của Thần Khí, Đấng hằng ở với người Ki-tô hữu ngay cả trong gian nan thử thách, bắt bớ, bệnh tật, khổ đau ... Chính thánh nhân luôn “chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó” (2Cr 7: 4). Niềm vui này phát xuất từ niềm xác tín là được dự phần vào vương quốc Thiên Chúa ngay từ cõi thế nầy.

Cuộc sống trần gian thì với vô vàn những thử thách gian truân, dẫu vậy dù có chuyện gì xảy ra, thì chúng ta luôn phải tin có sự hiện diện của Thiên Chúa và sự can thiệp của Ngài trong đời chúng ta.

 

Chính vì vậy muốn có được niềm vui thì chúng ta phải chấp nhận ý Chúa. Tất nhiên cũng sẽ có những lúc chúng ta yếu đuối khi đối diện với những thử thách do bản tính bất toàn của con người và những lúc như thế, đừng ai kêu ca hay buồn sầu mà hãy sẵn sàng chịu đựng, như lời mời gọi của thánh nhân trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su” (Pl 4,6-7).

 

Cho dù cuộc đời khắc nghiệt ta phải đối mặt với những đau khổ và oan trái, nhiều khi chúng ta không còn đủ sức để đứng vững và chỉ muốn bỏ cuộc …

Sống trong cuộc đời hẳn ai cũng có niềm vui và nỗi buồn, nhiều điều bất ngờ đến với riêng mình. Có những nỗi buồn khiến chúng ta vùng vằng bỏ cuộc, thậm chí buông xuôi.

Đọc lại để cảm nhận lời thánh Phao-lô: "Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em!" (Pl 4,4)

Vì mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều không thể thành điều có thể.

Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng mình vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu.

Cuộc sống không bao giờ là thực sự bế tắc khi chúng ta đang có niềm tin và cái ngày đen tối nhất, rồi cũng sẽ trôi qua nếu chúng ta đặt niềm tin vào Đấng có thể làm được mọi sự, cho mọi người.

Chúng ta tạ ơn trong mọi hoàn cảnh vì Chúa đang hành động phía sau mọi biến cố vui buồn của đời sống mình. Ngài hiệp mọi sự lại làm ích lợi cho chúng ta (Rom. 8:28). Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thái độ luôn luôn tạ ơn Chúa đem chúng ta đến gần với Chúa hơn.

Cảm tạ Chúa không hề lìa bỏ chúng ta trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Xin giúp chúng con luôn sống trong tâm tình tạ ơn.

 

Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ.

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương ( Tv 135).

Raphael

 

 


Comment: