Chúa Nhật ngày 22 tháng 9 năm 2019

SỐNG TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC - Lm Trần Xuân Nhàn

Trên đất nước Mỹ tôi học đươc yếu tố để trở thành công dân Mỹ phải biết tôn trọng người khác nếu bạn muốn thành công trong công việc và trong cuộc sống – đặc biệt trong thời đại của sự “kết nối” này - thì bạn cần một điều rất quan trọng, đó là: biết tôn trọng người khác.
 
Có những người muốn làm công dân Mỹ mà sống như Việt nam ngày xưa. Cứ xoi mói đưa điều đặt chuyện. Đó là sự nhìn nhận, đánh giá không đúng mực về ai đó; thích nói những điều của ngươi khác mà biểt lo cho chính mình, ý thức tôn trọng người khác chính là biểu hiện của người hiểu biết, biết ứng xử có văn hóa.
 
Biết tôn trọng người khác mang lại cho chúng ta rất nhiều điều tốt đẹp. Đối với chính bản thân ta và với người khác, nhiều khi món quà vô giá dành cho nhau chính là sự tôn trọng. Khi mỗi người biết tôn trọng nhau sẽ giúp cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.
 
Chúng ta phải đối xử công bằng và bác ái với tha nhân. Xúc phạm đến tha nhân là xúc phạm đến chính Thiên Chúa. (đọc Mc 12, 28b-34)

Comment: