Chúa Nhật ngày 22 tháng 9 năm 2019

Sống Cho Chúa trong tuổi gia.

Sống cho Chúa không giới hạn tuổi tác. Môi-se nhận vai trò lãnh đạo dân chúng lúc 85 tuổi. Ông Áp-ra-ham lúc 75 tuổi, vâng lời Đức Chúa Trời rời khỏi quê hương của ông ở Cha-ran đi đến đất hứa Ca-na-an. Không bao giờ quá trẻ hay quá già để sống cho mục đích của Chúa? Chúng ta phải quyết định: "Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Gia-vê; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy" (Tv. 146:2).

Vua Đavit tác giả Tv. 71 có tư duy tích cực về bản thân dù đối diện với những thực tế khó khăn trong đời sống. Ông không nghĩ mình quá già để phục vụ Chúa: "Từ buổi thanh xuân ... cho đến bây giờ" thời gian vẫn luôn cho ông cơ hội; mục đích, sứ mệnh luôn có đó: "Con vẫn rao truyền công việc lạ lùng của Ngài" (câu 17), hay "hằng ngày con rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài" và đối tượng là dòng dõi kế tiếp, thế hệ mai sau vẫn luôn là trách nhiệm để "con rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau, Và quyền năng Ngài cho dòng dõi kế tiếp ." 
 
Vua Đa-vít viết Thánh vịnh  này khi ông đã già. Chúng ta nhận biết điều này khi đọc câu 9: 
 
"Chúa đừng bỏ con trong tuổi già. 
Đừng lìa con khi tóc bạc răng long ." 
 
Dù Vua Đa-vít viết lên những lời này khi sức khỏe thể xác càng ngày càng hao mòn, nhưng chúng ta thấy tinh thần ông vẫn mạnh mẽ, vẫn tư duy tích cực về bản thân vì niềm hy vọng của ông đặt nơi Chúa. Ông nói: "Hy vọng con lại càng tươi sáng,  Ca tụng Chúa ngày càng gia tăng ." 
 
Ông tiếp tục làm chứng về Chúa và về những gì Ngài đã làm cho ông: "Hằng ngày thuật những điều công chính và vô số công ơn cứu chuộc. 
 
Con sẽ đi loan báo việc quyền năng, Đức công chính tuyệt vời của Chúa Là đề tài duy nhất con đem quảng bá" (71:14-16).

Sống cho Chúa là nếp sống ân tình của người con thảo đối với Cha, cho dù đã bước vào tuổi hưu, ta vẫn còn hữu dụng cho Giáo hội bằng lời cầu nguyện và Ngài vẫn muốn dùng chúng ta để làm vinh quang Danh Ngài. Không nên suy nghĩ mình quá trẻ hay đã quá già. Chúng ta cần nghỉ hưu khi đã cao tuổi, bệnh tật.

Cầu xin Chúa giúp chúng ta có tinh thần cầu nguyện như Vua Đa-vít, dù ở tuổi nào, hoàn cảnh nào cũng sống cho Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho con suy nghĩ tích cực để luôn sống cho Chúa trọn đời con amen.

Comment: