Chúa Nhật ngày 22 tháng 9 năm 2019

NIỀM VUI LAN TỎA - Lm Trần Xuân Nhàn

Cuộc sống vốn dĩ luôn có những quy luật của nó. Khi tôi bị ung thư rồi bị tai biến tôi rất thất vọng và buồn chán, tôi cứ nghĩ đến sự chết, tôi gặp những người bạn khuyên tôi đủ điều, nhưng sau cùng gặp người bào đệ tâm sự với tôi. "Bề trái của cuộc sống chính là những thử thách cho lòng  đạo đức của ta". Nếu không có những thập giá thì Đức tin của chúng ta không còn ý nghĩa. Như sách Gióp đã nói Từ kinh nghiệm sống đức tin của Gióp, chúng ta được gợi mở để có thể đáp trả cách xứng hợp truớc tình thương vô biên của Thiên Chúa ." Những người thông minh, sâu sắc và có tâm hồn rộng mở sẽ luôn nhìn thấy những khía cạnh tích cực trong cuộc sống mà những người bình thường khó có thể nào nhìn thấy được.
 
Có tin tưởng mãnh liệt nơi Thiên Chúa, tin tưởng ở những điều tốt đẹp và tin tưởng sự ở sự quan phòng của Ngài, chúng ta mới có thể sống hướng thiện, cởi mở và tiếp tục gieo rắc thật nhiều niềm vui cho người khác nhất là những người đồng cảnh ngộ. Khi người khác nhìn vào lối sống tốt đẹp của bản thân ta, họ có thể có thêm niềm tin vào Thiên Chúa là Cha Nhân lành, và các giá trị đạo đức tốt đẹp của cuộc sống, để từ đó họ cũng sẽ nỗ lực vươn lên và phó thác cuộc đời cho Ngài và sống tốt hơn, ước chi niềm vui được lan tỏa.
 
Raphael.

Comment: