Thứ Ba ngày 24 tháng 9 năm 2019

CHỌN NIỀM VUI - Lm Trần Xuân Nhàn

"Thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết sức, và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ ."
(Mc. 12:28-34)

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát. Để thấy tiếng cười rộn rã bay.. ."(TCS). 

Mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy mở mắt ra tạ ơn Chúa, chúng ta đều có quyền chọn cho mình một thái độ sống. Sống vui vẻ lạc quan, làm việc tận tụy. Tất cả cũng đều nằm ở sự lựa chọn của chúng ta, khi chúng ta chọn niềm vui thì chúng ta truyền cảm hứng cho những những người chung quanh.
Đoạn Tin mừng trên đây làm chúng ta thêm động lực sống. Chúa Giêsu cho thấy mối liên hệ giữa chúng ta với đồng loại tùy thuộc vào mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Ngày nay nhiều người nhấn mạnh về tình đồng loại nhưng quên đi bổn phận của mình đối với Chúa. Cũng có người nói rằng mình yêu Chúa nhưng lại không quan tâm gì đến đồng loại.

Sau khi nghe Chúa trả lời, Người đã tóm tắt lại và nói thêm: "Ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ ." Thật vậy, tôn thờ Chúa thật không phải bằng những điều chúng ta dâng hiến cho Chúa nhưng bằng lòng kính yêu thật đối với Chúa và với người chung quanh.

Khi đã thực hiện như thế chúng cảm thấy đời sống nhe nhàng hơn và Chúa Giêsu nói thêm rằng: "Người chẳng xa Nước Thiên Chúa đâu". Câu này muốn nói rằng, nếu chúng ta đem ra thực hành, thì chúng chẳng xa nước chúa là bao. 
 
Xin giúp con một lòng kính yêu Chúa và yêu thương đồng loại như chính bản thân. Xin giúp con thực hành điều này mỗi ngày để xứng đáng làm con của Chúa để mỗi ngày chúng cọn chọn một niềm vui. amen.

Comment: