Thứ Năm ngày 26 tháng 9 năm 2019

ĐOÀN KẾT - Lm Trần Xuân Nhàn

Đoàn kết là cội nguồn của sức mạnh và chiến thắng. Ước chi mỗi người chúng ta hy sinh cái tôi của mình một chút xíu như Chúa dạy. "Các con hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng,". Thực tế những của cải ta có cũng nhờ Chúa ban cho, trí khôn ta có cũng nhờ Chúa ban cho. Bởi vậy, Chúa Giêsu mặc dù có giỏi hơn Mẹ, và làm việc Cha trên trời, Ngài cũng vâng lời Mẹ. "Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng". (Lc 2,41-52).
 
Từ ngàn xưa, tổ tiên ta đã chú trọng đến việc giáo dục tinh thấn đoàn kết, vì tình cảm gia đình là một trong những tình cảm đẹp đẽ nhất trên hành tinh. Tình cảm ấy được thể hiện đằm thắm ngọt ngào trong ca dao. Bên cạnh những bài ca ngợi công cha nghĩa mẹ, đạo làm con, tình cảm vợ chồng, tinh cảm anh em ... còn có nhiều bài đặc sắc nói đến tình cảm anh em trong gia đình. Câu ca dao dưới đây là bài học về đạo lý làm người:
 
Anh em như thể tay chân.
Ở sao có nghĩa có nhân mới là.
 
Bài học về đoàn kết còn được gửi gắm trong những câu tin mừng làm định hướng cho chúng ta: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 31-35). 
 
Giàu có, nghèo khó, được kính trọng, bị khinh khi, làm to, làm nhỏ, nước ngoài, nước trong, bên tây, bên tàu, ở Mỹ ở Anh, nhà lớn, nhà nhỏ đều ra đi tất cả, có một điều khi sống có yêu mến Chúa và có thương tha nhân không mà thôi. amen
 
 

Comment: