Audio

LM Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR
Chúa là thần lương nuôi sống GA6:24-35
Transfiguration of Jesus
ASCENSION OF JESUS
HAY TRO NEN HAT GIONG TOT
LỜI CẤU ĐỘNG LÒNG THIÊN CHÚA
LONG MEN CUA THIEN CHUA TRONG DUC KITO
BE ALERT!
MARIA-MOTHER OF GOD
BE GOOD CHRISTIAN
CHUA BIEN HINH TREN NUI
FOLLOW GOD LAW
CHUA SONG LAI - MO TRONG GA20:1-9
Luật Yêu Thương
Ba Ngôi Thiên Chúa
Các Audio Khác