Audio Thế Hệ Trẻ
Thế Hệ TrẻXin nhấn vào chương mục dưới để xem video


Phim Tập
Story of Saint Rita of Cascia
Story of Saint Rita of Cascia
Story of Saint Ephrem
Story of Saint Ephrem
Story of Saint Lucy
Story of Saint Lucy
Birth of Christ
Birth of Christ
Trip to Bethlehem
Trip to Bethlehem
Angel Visits Mary
Angel Visits Mary
Story of Saint Agnes
Story of Saint Agnes
Value of Hard Work
Value of Hard Work
Saint George and The Dragon
Saint George and The Dragon
Francis Xavier in India
Francis Xavier in India
Story of Zechariah
Story of Zechariah
Miracles of Saint Benedict
Miracles of Saint Benedict
Bible Songs
Bible Songs
Story of Our Lady of Velankanni
Story of Our Lady of Velankanni
Story of Our Lady of Guadalupe
Story of Our Lady of Guadalupe
The Story of Jesus
The Story of Jesus
The Story of Jesus
The Story of Jesus
St Christopher and The Devil - Cartoon
St Christopher and The Devil - Cartoon
Birth of Jesus
Birth of Jesus
Saint Jude and King of Abgara
Saint Jude and King of Abgara
Miracles of Saint Peter
Miracles of Saint Peter
Peter Doubts Jesus
Peter Doubts Jesus
St Francis and the Wolf of Gubbio
St Francis and the Wolf of Gubbio
Story of Saint Kuriakose Chavara
Story of Saint Kuriakose Chavara
Story of Saint Jude Thadeus
Story of Saint Jude Thadeus
Story of Saint Patrick and Saint Philomena
Story of Saint Patrick and Saint Philome...
Story of Saint Alphonsa
Story of Saint Alphonsa
Story of Saint Euphrasia
Story of Saint Euphrasia
Story of Saint Therese of Lisieux
Story of Saint Therese of Lisieux
Story of Saint Bernadette
Story of Saint Bernadette
Story of Saint Padre Pio
Story of Saint Padre Pio
Story of Saint Benedict
Story of Saint Benedict
Story of Saint Valentine
Story of Saint Valentine
Story of Saint Phillip Neri
Story of Saint Phillip Neri
Story of Saint Christopher
Story of Saint Christopher
Story of Saint Philomena
Story of Saint Philomena
Story of Saint Mother Teresa
Story of Saint Mother Teresa
Story of Saint Francis de Sales
Story of Saint Francis de Sales
Story of Saint Nicholas - P2
Story of Saint Nicholas - P2
Story of Saint Nicholas - P1
Story of Saint Nicholas - P1
Story of Saint Ignatius of Loyola - P2
Story of Saint Ignatius of Loyola - P2
Story of Saint Ignatius of Loyola - P1
Story of Saint Ignatius of Loyola - P1
Story of Saint Augustine
Story of Saint Augustine
Story of Saint Francis Xavier
Story of Saint Francis Xavier
Story of Saint Francis of Assisi
Story of Saint Francis of Assisi
Story of Saint Bartholomew
Story of Saint Bartholomew
Story of Saint Anthony of Padua
Story of Saint Anthony of Padua
Story of Saint Sebastian
Story of Saint Sebastian
Story of Saint George
Story of Saint George
Story of Saint Paul - P3
Story of Saint Paul - P3
Story of Saint Paul - P2
Story of Saint Paul - P2
Story of Saint Paul - P1
Story of Saint Paul - P1
Story of Saint Raphael
Story of Saint Raphael
Story of Saint Michael
Story of Saint Michael
Story of Saint Elizabeth
Story of Saint Elizabeth
Story of Saint Mary
Story of Saint Mary
Story of Saint Joseph
Story of Saint Joseph
Story of Saint James
Story of Saint James
Story of Saint Andrew
Story of Saint Andrew
Story of Saint Phillip
Story of Saint Phillip
Story of Saint Mathew
Story of Saint Mathew
Story of Saint Peter - P3
Story of Saint Peter - P3
Story of Saint Peter - P2
Story of Saint Peter - P2
Story of Saint Peter - P1
Story of Saint Peter - P1
Story of Saint Thomas
Story of Saint Thomas
The Good Samarian
The Good Samarian
Story of Saint John - P2
Story of Saint John - P2
Story of Saint John - P1
Story of Saint John - P1
Wheat and the Weeds
Wheat and the Weeds
Father Abraham Had Many Sons
Father Abraham Had Many Sons
Jingle Bells
Jingle Bells
The Lost Sheep
The Lost Sheep
Jesus loves me
Jesus loves me
Story of Saint Philliip
Story of Saint Philliip
Story of Saint Mathew
Story of Saint Mathew
St James
St James
St Andrew
St Andrew
St John - P2
St John - P2
St John - P1
St John - P1
Story of Saint Patrick
Story of Saint Patrick
St Patrick
St Patrick
St Paul
St Paul
St John The Baptist
St John The Baptist
St Mary
St Mary
St Phillip
St Phillip
Saint Therese of Lisieux
Saint Therese of Lisieux
Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu tập 2
Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu tập 2
Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu
Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu
Chú Sâu Xanh
Chú Sâu Xanh
Rung Chuông Lên
Rung Chuông Lên
Lời Giảng Dạy Của Chúa Giêsu
Lời Giảng Dạy Của Chúa Giêsu
Kính Thánh Thiếu Nhi - P15
Kính Thánh Thiếu Nhi - P15
Kính Thánh Thiếu Nhi - P14
Kính Thánh Thiếu Nhi - P14
Kính Thánh Thiếu Nhi - P13
Kính Thánh Thiếu Nhi - P13
Kính Thánh Thiếu Nhi - P12
Kính Thánh Thiếu Nhi - P12
Kính Thánh Thiếu Nhi - P11
Kính Thánh Thiếu Nhi - P11
Kính Thánh Thiếu Nhi - P10
Kính Thánh Thiếu Nhi - P10
Kính Thánh Thiếu Nhi - P9
Kính Thánh Thiếu Nhi - P9
Kính Thánh Thiếu Nhi - P8
Kính Thánh Thiếu Nhi - P8
Kính Thánh Thiếu Nhi - P7
Kính Thánh Thiếu Nhi - P7
Kính Thánh Thiếu Nhi - P6
Kính Thánh Thiếu Nhi - P6
Kính Thánh Thiếu Nhi - P5
Kính Thánh Thiếu Nhi - P5
Kính Thánh Thiếu Nhi - P4
Kính Thánh Thiếu Nhi - P4
Kính Thánh Thiếu Nhi - P3
Kính Thánh Thiếu Nhi - P3
Kính Thánh Thiếu Nhi - P2
Kính Thánh Thiếu Nhi - P2
Kính Thánh Thiếu Nhi - P1
Kính Thánh Thiếu Nhi - P1
Em Thật Không Giống Ai
Em Thật Không Giống Ai
Gương Sáng Bé Joe
Gương Sáng Bé Joe
Hoạt hinh: Ngày cuối cùng của Chúa Giêsu
Hoạt hinh: Ngày cuối cùng của Chúa Giêsu
Bé Lâm Hân 3 tuổi hát xuất thần Bài Thương Khó
Bé Lâm Hân 3 tuổi hát xuất thần Bà...
Santa Workshop
Santa Workshop
Father Noal Ark
Father Noal Ark
Isaac và Ismael
Isaac và Ismael
Adam và Eva
Adam và Eva
St. Theresa of Lisieux
St. Theresa of Lisieux
Tháp Babel
Tháp Babel
Sodom và Gomorrah
Sodom và Gomorrah
Vượt Biển Đỏ
Vượt Biển Đỏ
Mười Điều Răn
Mười Điều Răn
Đa-vít và Gô-li-át
Nô-ê và chiếc tàu - Noah
Đa-ni-ên trong hang sư tử
Tiên Tri Giôna
Saint John Paul II
Thánh Ca Thiếu Nhi 4
Thánh Ca Thiếu Nhi 5
Thánh Ca Thiếu Nhi 6
Chuyện Đời ĐTC Phanxicô
Mười Điều Răn
Ngụ Ngôn Nén Bạc
Ngụ Ngôn Người Gieo Giống
Maika - Cô Bé Từ Trên Trời Rơi Xuống